Antwerpen: massale politie-interventie op campus UFSIA. ALS-verantwoordelijke opgepakt.

De overkoepelende studentenorganisatie UNIFAC organiseerde gisteravond aan de UFSIA in Antwerpen een debat over hoofddoeken met onder meer Filip Dewinter. Een groep migranten werd de toegang tot de zaal ontzegd waarop plots een massale groep politie-agenten de campus binnenviel. Studenten die hiertegen protesteerden, konden niet bepaald op begrip rekenen. ALS-verantwoordelijke Jan Vlegels werd zelfs administratief opgepakt omdat hij zijn verontwaardiging uitte tegenover politie-aanwezigheid in de gebouwen van de universiteit.

Geert Cool

De Actief Linkse Studenten hadden op hetzelfde ogenblik als het hoofddoekendebat van UNIFAC een eigen activiteit in dezelfde gebouwen van de stadscampus aan de Rodestraat. We hoorden dat er problemen waren en gingen een kijkje nemen. We stelden vast dat een groep migranten de toegang tot de zaal ontzegd was en dat een grote groep politie-agenten de campus had betreden.

Wij vinden het problematisch dat de politie zomaar op de campus zelf in de gebouwen van de universiteit kan tussenkomen. Blijkbaar moet het rectoraat daar toestemming toe gegeven hebben. Het machtsvertoon was buiten alle proportie en had opnieuw als effect dat de migranten die niet binnen mochten gecriminaliseerd werden.

De Actief Linkse Studenten hebben een probleem met politie-aanwezigheid in de gebouwen van de universiteit en met de wijze waarop migranten er werden uitgepikt. Toen ALS-verantwoordelijke Jan Vlegels dat standpunt luid naar voor bracht, werd hij opgepakt wegens ‘ordeverstoring’. Pas om 1u ’s nachts werd hij vrijgelaten, de politie weigerde om een Proces-Verbaal op te stellen van de feiten.

We willen benadrukken dat het niet wij waren die ervoor zorgden dat de gemoederen verhit raakten. Een artikel in de Gazet van Antwerpen vandaag lijkt dat te suggereren: "De Actief Linkse Studenten organiseerden in een andere aula een filmavond en kwamen af op het geroep. De nervositeit was compleet en de gemoederen raakten verhit. Het kwam tot wat duw- en trekwerk." Dit is een wel erg bizarre weergave van de feiten. Als er enige nervositeit was, kwam dit omdat een groep studenten de toegang tot de zaal werd geweigerd en omdat er vanuit het niets plots 12 combi’s voor de deur stonden en een 30-tal politie-agenten de universiteit binnen stormde.

Wij verzetten ons tegen het opdrijven van deze repressieve houding. De autoriteiten van verschillende universiteiten en hogescholen hebben blijkbaar geen probleem met repressie en censuur. Eerder deze week was er aan de Hogeschool Antwerpen nog een incident omdat een verbod opgelegd is om politieke affiches en pamfletten te verspreiden. Onze affiches worden er systematisch verwijderd.

Tegenover zo’n beleid van censuur en openlijke repressie aan de universiteit, zullen wij een campagne opzetten. We komen op voor het verspreiden van onze mening en ons recht om een echte oppositie te organiseren tegenover het asociaal beleid van de huidige regering. Het is dat asociaal beleid dat de universiteiten en hogescholen onder druk zet om zelf besparingen door te voeren wat een harder klimaat schept. Het is in dat kader dat wij de censuur en repressie zien. Maar uiteraard leggen we er ons zeker niet bij neer en zullen we ons organiseren om ook daar tegen in te gaan.

Delen: Printen: