Home / Geen categorie / Organiseer het verzet!

Organiseer het verzet!

Kiezen tussen besparingen of nog meer besparingen?

LSP-pamflet. PDF

Het slechte nieuws is voor na 14 oktober. Dan wordt de federale begroting aan Europa overgemaakt en komen er ook op regionaal en lokaal vlak besparingen. Nu zwijgen de gevestigde partijen nog angstvallig over de lokale tekorten. Ze laten ons na 14 oktober eens te meer opdraaien voor de factuur van een crisis die niet wij hebben veroorzaakt.

Besparingen op alle niveaus

De economische groei in ons land valt opnieuw stil, er is zelfs een krimp. Dat leidt tot meer werklozen en minder inkomsten voor de overheid. Er wordt uitgegaan van mogelijk tot 1 miljard euro extra besparingen waarover dit jaar nog wordt beslist. Dat komt bovenop de eerdere maatregelen waarbij onder meer de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen werden aangepakt.

Op regionaal niveau is er een schrijnend tekort aan middelen voor de meest dringende noden zoals betaalbare huisvesting, openbaar vervoer of onderwijs. De eerste gevolgen daarvan zien we al: afbouw van de dienstverlening van De Lijn, een dreigend tekort aan plaatsen op school, nieuwe records op de wachtlijsten voor een sociale woning, gezondheidszorg of kinderopvang. Straks staan we van de crèche tot in het bejaardentehuis op een wachtlijst.

Ook op lokaal vlak zijn er onder meer als gevolg van de Dexia-affaire tekorten: 70% van de Vlaamse gemeenten, de helft van de Brusselse en 39% van de Waalse gemeenten gaan in het rood.

Met de context van een hard Europees besparingsbeleid dat de levensstandaard in landen als Griekenland, Spanje of Italië verder de dieperik in duwt, moet geen economisch herstel verwacht worden. Alle gevestigde partijen aanvaarden de besparingslogica waarbij wij betalen voor een crisis die wij niet hebben veroorzaakt.


Verzet voorbereiden

Foto: solidariteitsactie voor de Spaanse mijnwerkers. Met van links naar rechts: Europarlementslid Paul Murphy (Socialist Party, Ierland), Anja Deschoemacker (lijsttrekker Gauches Communes in Sint-Gillis), Clara Aguila (kandidaat van Spaanse afkomst voor Gauches Communes in Sint-Gillis) en Finghin Kelly (medewerker van Paul Murphy en kandidaat voor Gauches Communes in Sint-Gillis).

Er is nood aan echt werk zodat jongeren geen verloren generatie vormen, betaalbare huisvesting en degelijke collectieve diensten zoals kinderopvang. Als de huidige partijen vandaag investeren is het niet daarin, maar in prestigeprojecten om een rijkere bevolking en toeristen aan te trekken. Ondertussen verliest een groeiende laag van de bevolking ieder toekomstperspectief. Is het dan verwonderlijk dat er groeiende problemen zijn door een verharding van de samenleving?

Om een verdere opmars van tekorten en onveiligheid te stoppen, moeten we ingaan tegen het besparingsbeleid. Overal in Europa zien we ongenoegen tegenover dat beleid: van de Griekse algemene stakingen over de Spaanse jonge indignado’s of de mijnwerkers van Asturië. Ook wij zullen in actie moeten komen. Wie de strijd aangaat, kan verliezen. Maar wie de strijd niet aangaat, is op voorhand verloren. We moeten onze strijd zowel op straat, in de bedrijven als op politiek vlak voeren.

De Linkse Socialistische Partij wil daar een actieve rol in spelen. We kunnen de besparingslawine beter stoppen voor ze volledig op dreef komt en onze levensstandaard tot een Grieks niveau herleidt. Een actieve strijd tegen het besparingsbeleid zal ook leiden tot discussie over een politiek instrument. Wij denken dat het nodig is om al wie zich tegen het neoliberale beleid verzet te verenigen in een open en democratische partij waarbinnen er respect is voor de eigenheid van verschillende stromingen en achtergronden.

Rood! werd in mei 2011 opgezet toen Erik De Bruyn uit de SP.a stapte. LSP werkt sindsdien actief mee aan de opbouw van Rood! Wij vinden dat er nood is aan een brede linkse kracht waarbinnen verschillende organisaties en stromingen samenwerken.

Er is nood aan politieke vertegenwoordigers van de werkende bevolking, uitkeringstrekkers, gepensioneerden, jongeren,… Deze vertegenwoordigers moeten in tegenstelling tot de managers die het vandaag voor het zeggen hebben, leven aan het gemiddelde loon van een geschoolde werknemer.

Dat is waarom wij deelnemen aan eenheidsinitiatieven. In Vlaanderen is dat Rood!, de beweging die uit SP.a is gestapt en met krachten buiten die partij samen bouwt aan een nieuwe politieke beweging. We doen mee met Rood! in Gent en Antwerpen. Daarnaast is er een LSP-Rood! lijst in Keerbergen, een LSP-lijst in Dendermonde en staan we op de LEEF!-lijst in Zottegem. In Brussel nemen we deel aan Gauches Communes, een initiatief van syndicalisten en activisten met de steun van de Brusselse afdelingen van LSP, PH en CAP en met kandidaten van onder meer Syriza (Griekenland) en de Socialist Party (Ierland). In Wallonië nemen we deel aan het Front de Gauche in Charleroi en La Louvière alsook aan ‘Verts et à gauche’ (VEGA) in Luik. Hiermee willen we het pleidooi versterken om bij de parlementsverkiezingen van 2014 te komen tot een gecoördineerd eenheidsinitiatief van alle linkse krachten.


Waar wij voor staan

LSP staat voor een programma dat vertrekt van de belangen van de meerderheid van de bevolking. De technologische mogelijkheden daartoe zijn aanwezig en er zijn ook voldoende middelen. Enkele van onze centrale punten:

  • WERK voor iedereen. Terwijl de werkloosheid dramatische proporties aanneemt, moeten anderen pillen nemen om hun werk aan te kunnen of twee jobs uitoefenen om rond te komen. Wij zeggen: in plaats van de werkloosheid te verspreiden, moet het beschikbare werk verdeeld worden. Dat kan met een verkorting van de werkweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen. We staan voor een actief verzet tegen afdankingen en willen degelijke jobs waarmee jongeren een toekomst kunnen uitbouwen.
  • OPENBARE DIENSTEN voor iedereen. De privatiseringen en liberaliseringen leiden tot minder diensten die ons meer geld kosten. Energie, openbaar vervoer, postbedeling, kinderopvang, gezondheidszorg,… zijn essentiële diensten die de gemeenschap zelf in handen moet nemen om ze verder uit te bouwen in plaats van af te breken. De besparingen van de afgelopen jaren hebben al grote gaten geslagen in het sociale weefsel. Er zijn steeds meer tekorten, onder meer op vlak van onderwijs en kinderopvang. In plaats van sociale diensten weg te saneren, moeten ze meer publieke middelen krijgen.
  • Betaalbare HUISVESTING. Er is een dringend programma van sociale woningbouw nodig. Dat zou meteen ook een neergaande druk zetten op de huurprijzen op de private markt. De sociale woningen moeten in openbare handen zijn en van goede kwaliteit. De huurprijzen mogen niet meer dan 20% van het gezinsinkomen bedragen.

Is er geen geld?

Er is wel geld voor enorme prestigeprojecten waarmee de steden en gemeenten rijkere inwoners en toeristen willen aantrekken.

Er is wel geld bij de kleine wereldwijde elite van superrijken die eind 2010 minstens 17.000 miljard euro op rekeningen in belastingparadijzen had staan. De onderzoekers die dit cijfer bekend maakten verklaarden: “De wereld beschikt over een enorme berg financiële rijkdom die zou kunnen worden gebruikt om mee de belangrijkste wereldproblemen op te lossen.”

Er is wel geld bij de veertien Bel20-bedrijven die in de eerste zes maanden van dit jaar 7 miljard euro nettowinst boekten. De grote bedrijven zijn jaarlijks goed voor miljarden winsten en drijven de winst op met fiscale cadeaus zoals de 4,25 miljard euro aan notionele intrestaftrek in 2011. Bovendien is fiscale fraude goed voor 30 miljard euro per jaar.

Middelen genoeg, maar de kapitalisten dwingen om de maatschappelijk geproduceerde rijkdom ook te investeren in de bevrediging van de behoeften van de meerderheid van de bevolking is onbegonnen werk. Dit kapitalistische systeem is niet in staat tot een sociaal programma dat de reële noden dekt en heeft er weinig belang bij. Een dergelijk programma is enkel mogelijk wanneer de massa van de werkende bevolking zich organiseert en een strijd voert over wie de controle over de maatschappelijke rijkdom toekomt: zij die de rijkdom produceren (de werkende bevolking zelf) of zij die zich die rijkdom vandaag toeëigenen. Enkel een systeem waarin de maatschappelijke rijkdom in handen is van de gemeenschap zelf – een socialistische maatschappij gebaseerd op een democratisch opgestelde planeconomie – kan dergelijke verworvenheden definitief garanderen.

Een socialistisch alternatief

Iedere verworvenheid door arbeidersstrijd afgedwongen ligt nu onder vuur. Er is een systeemcrisis van het kapitalisme dat voor een meerderheid van de bevolking enkel meer werkloosheid, armoede, oorlog en milieuvernietiging aan te bieden heeft. Nochtans waren de technologische mogelijkheden en de rijkdom nog nooit zo groot.

LSP komt op voor een socialistisch alternatief waarbij de rijkdom die de werkenden creëren aan de hele samenleving toekomt in plaats van te verdwijnen in de zakken van grote aandeelhouders en andere speculanten. De nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie is een eerste noodzakelijke stap om een democratische controle op en beheer van onder meer de financiële sector of de energiesector mogelijk te maken. Wij komen op voor democratisch socialisme waarbij de productie in functie van de behoeften van de meerderheid wordt georganiseerd en niet in functie van de winsten van een kleine minderheid.


Onze mening

“Ook de gemeenten zoeken het geld vooral in de zakken van de gewone bevolking, waarbij de privileges van de rijksten behouden blijven. Nochtans beschikken de gemeenten over allerlei bevoegdheden om de 1% van allerrijksten, kapitalisten en speculanten een flink grotere bijdrage op te leggen. Maar in de gemeenten zijn dezelfde partijen aan de macht als op de andere niveaus. We moeten ons hierop voorbereiden en nu reeds beginnen de krachten te verzamelen voor de strijd tegen deze besparingen.”

ANJA DESCHOEMACKER, lijsttrekker Gauches Communes in St-Gillis

“Na de verkiezingen zal er ook in Gent bespaard worden. De afbouw van het openbaar vervoer bood op dat vlak een voorsmaakje. Er is een alternatief mogelijk, met name een politiek waarbij de sociale doelstellingen primeren boven prestige, commercie en winsten voor de privé. Er zijn 7.500 sociale woningen nodig, 1.000 nieuwe plaatsen in de stedelijke kinderopvang, goedkopere energiefacturen door de productie en distributie in publieke handen te nemen en nog extra investeringen in openbaar vervoer om het aanbod fors uit te breiden.”

BART VANDERSTEENE, lijsttrekker Rood! in Gent

“De Wever en Janssens staan voor een zelfde besparingsbeleid, enkel de nuances verschillen. Bij gebrek aan fundamentele inhoudelijke verschillen, moeten ze het hebben van showelementen die moeten verbergen dat we na de verkiezingen wellicht een coalitie van beiden zullen krijgen, een voortzetting van de huidige coalitie met een gewijzigde interne verhouding. Wij wensen De Wever veel succes met zijn dieet, maar verzetten ons tegen zijn beleid waarmee de werkenden, uitkeringstrekkers en jongeren op droog zaad worden gezet.”

JARMO VAN REGEMORTER, woordvoerder LSP-Antwerpen, 5de plaats Rood!


Doe mee met de linkse socialisten

Er zijn LSP-kandidaten in Gent (Rood!), Antwerpen (Rood!), Dendermonde (LSP), Zottegem (LEEF!), Keerbergen (LSP-Rood!), Sint-Gillis (Gauches Communes), Elsene (Gauches Communes), Anderlecht (Gauches Communes) en Jette (Gauches Communes).In Wallonië komen we op met kandidaten in Luik, Charleroi en La Louvière. Waar we niet opkomen, roepen we op om te stemmen voor strijdbare syndicalisten en kandidaten uit de arbeidersbeweging.

De Linkse Socialistische Partij is niet alleen actief bij verkiezingen. We zijn dagelijks betrokken bij strijd, bewegingen en campagnes op de werkvloer, in de wijken of onder jongeren. Tegenover de crisis van het kapitalisme is er nood aan een brede open en verenigde linkerzijde. LSP wil daaraan meebouwen. Steun onze campagnes financieel, neem deel aan onze activiteiten of sluit je aan! Rekeningnummer: 001-2260393-78 van LSP.

Voor meer info/lidmaatschap, contacteer ons via info@socialisme.be of 02/345 61 81.

Neem een abonnement op ‘De Linkse Socialist’! Wil je iedere maand onze analyses en verslagen lezen? Neem dan een abonnement op ons maandblad. Dat kost 20 euro voor 12 nummers (steun: 30 of 50 euro) of neem een doorlopende opdracht van minstens 2 euro per maand. Stort op rekeningnummer 001-3907596-27 van ‘Socialist Press’ met vermelding “abonnement”.

Sluit je aan bij LSP.De arbeidersklasse kan enkel op haar eigen krachten rekenen om tot verandering te komen. We moeten ons organiseren. LSP benadrukt politieke betrokkenheid van onderuit en is actief op de werkvloer, in de wijken, aan de uniefs en scholen. Wil je zelf ook een actieve rol spelen? Sluit je dan vandaag nog bij LSP aan of contacteer ons voor een discussie met een militant. E-mail: info@socialisme.be of 02/345 61 81.

Leave a Reply