De afgelopen weken voerden we een solidariteitscampagne met mensenrechtenadvocaat Vadim Kuramshin die in Kazachstan zelf vervolgd werd en een zware gevangenisstraf dreigde op te lopen. De reden voor die vervolging bestond uit gefabriceerd ‘bewijsmateriaal’ om hem van corruptie te beschuldigen. De internationale campagne heeft blijkbaar effect gehad.

De Socialistische Beweging Kazachstan kon aankondigen dat Vadim Kuramshin vandaag wordt vrijgelaten. De afgelopen dagen werd zijn proces gevoerd en was er een internationale solidariteitscampagne waarbij honderden protestmails werden verstuurd. Ook vanuit ons land vertrokken heel wat mails naar Kazachstan.

De Socialistische Beweging Kazachstan hield er op haar site aan om iedereen te bedanken voor de steun, “iedereen die niet aan de kant bleef staan, maar samen met ons, constant bekommerd was om het lot van Vadim en bleef opkomen voor zijn vrijlating.”

Het feit dat Vadim werd vrijgelaten, is meteen ook een belangrijke overwinning voor de internationale solidariteitscampagne. Ook wij willen iedereen bedanken die is ingegaan op onze vraag om protestberichten te versturen. Vele kleine dergelijke bijdragen hebben een grote rol gespeeld om uiteindelijk tot een positieve uitkomst te komen.

Meer info over de vrijlating van Vadim en de situatie in Kazachstan volgt binnenkort.

> Achtergrond bij de situatie in Kazachstan