Liberale wolven in een schapenvacht.

Naar aanleiding van de 46 editie van Batibouw lanceert de SP.a het voorstel om de bestaande rechten op hypotheken en de registratierechten af te schaffen. De Vlaamse registratierechten werden reeds verlaagd tot 1% en moeten nu ook volledig worden afgeschaft. Volgens de SP.a zijn dit belastingen op het hebben van geen geld omdat mensen die geen geld hebben meer moeten lenen dan mensen die wel geld hebben. De SP.a ‘vergeet’ echter dat mensen die geen geld hebben uberhaupt niet in staat zijn om een woning aan te kopen en dat door de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt en veranderingen in gezinssituatie veel mensen niet in staat zijn om een lening af te sluiten.

Karel Mortier

De voorstellen van de SP.a zijn mooi meegenomen voor de mensen die een woning willen kopen maar zal geen enkele invloed hebben op de beslissing om tot de aankoop van een woning over te gaan. Andere factoren zoals de toenemende stijging van de huurprijzen en de lage rente spelen een veel grotere rol. Het is ook nogal simplistisch om te stellen dat mensen die ‘geen’ geld hebben per defenitie meer zouden lenen dan mensen die wel ‘veel’ geld hebben. Mensen die 250.000€ lenen om een villa aan te kopen zullen veel meer profijt doen door het voorstel van de SP.a dan mensen die een bescheiden woning willen kopen. Het mattheuseffect dat typerend is voor de overheidsuitgaven om eigendomsverwerving te stimuleren zal er alleen maar verder door versterkt worden. Het meeste geld gaat naar de mensen die het het minste nodig hebben.

Tegelijkertijd stellen we vast dat de wachtlijsten voor een sociale woning steeds langer worden, ondanks de historisch lage rente en de batterij aan fiscale stimulansen om eigendomsverwerving te stimuleren. Gemiddeld moeten gezinnen meer dan 2 jaar wachten op een sociale woning. Van de beloftes van de regeringspartijen voor de verkiezingen om iedereen van een degelijke en betaalbare woning te voorzien komt ook niet veel in huis. Integendeel! Door de inkomensgrenzen voor sociale woningen op te trekken en taaleisen te gaan stellen om in aanmerking te komen voor een sociale woning maakt men de problemen voor mensen met een laag inkomen alleen maar erger.

Op dit ogenblik staan er maar liefst 76.000 gezinnen op een wachtlijst en is er nood aan 130.000 bijkomende sociale huurwoningen. Het feit dat er noch in het Vlaams regeerakkoord noch in de beleidsplannen voor wonen van minister Marino Keulen (VLD) melding wordt gemaakt van het aantal sociale (huur)woningen die de regering de komende 5 jaar wil bouwen is veelzeggend.

Dezelfde progressieve ‘doublethink’ als bij de plannen om de rechten op hypotheken af te schaffen zien we ook met de recente voorstellen van Stevaert om individueel pensioensparen aan te moedigen, de zogenaamde derde pijler, door het fiscaal aantrekkelijker te maken voor de ‘mensen’. Allemaal mooi en wel maar dan moet je wel iedere maand voldoende geld kunnen overhouden om aan pensioensparen te kunnen doen. Veel mensen, o.a omdat ze veel huur moeten betalen of in één of ander nepstatuut zijn tewerkgesteld kunnen dat niet.

Men schreeuwt langs alle kanten, niet in het minst vanuit de SP.a, dat we langer en meer moeten werken om de (overheids)pensioenen betaalbaar te houden maar ondertussen geeft de overheid bakken geld uit om indivueel pensioensparen aan te moedigen! De overheid beweert nochtans dat het aanvullend pensioen niet echt noodzakelijk is.

De SP.a wil een aantal sociale rechten in de grondwet vastleggen als verzekering tegen het moment dat er een ‘rechtse’ regering aan de macht komt en als dam tegen “Europese of mondiale druk om de openbare dienstverlening te privatiseren.” Je moet het maar durven zeggen als partij die de laatste 15 jaar dat ze onafgebroken aan de macht zijn alles heeft verkocht wat ze maar konden verkopen aan de meestbiedende multinational en dit jaar alleen al vele duizenden mensen op straat heeft gezet bij openbare diensten zoals de NMBS en De Post om ze kunnen verkopen. De SP.a zal zich dan ook moeten reppen met hun plannen om de grondwet aan te passen want aan het tempo dat de SP.a ministers momenteel bezig zijn om openbare dienstverlening te privatiseren zal er niet veel meer overblijven om in de grondwet ‘verankerd’ te worden. We moeten de SP.a er misschien ook aan herinneren dat ook (betaalbaar) wonen en arbeid een grondrecht zijn en dat de laatste 15 jaar dat de SP.a aan de macht is de wachtlijsten voor een sociale woning en de werkloosheid alleen maar zijn toegenomen o.a door de vele tienduizenden banen die verlozen zijn gegaan bij de openbare diensten, met steun van de SP.a.

Delen: Printen: