Non Profit: strijd loont!

Deze voormiddag keurde de LBC met ruime meerderheid het akkoord goed voor de non profit. Dit akkoord kwam er nadat een eerder voorstel door de LBC-basis quasi unaniem werd weggestemd en de acties verder werden opgedreven. Na een maandenlange strijd is nu duidelijk geworden dat belangrijke toegevingen kunnen afgedwongen worden.

De vakbonden voerden in de non profit reeds maandenlang campagne voor een eisenpakket waarin onder meer 25.000 nieuwe jobs, betere lonen en een eindejaarspremie werden geëist. Het eisenpakket werd reeds afgezwakt tot een pakket van 520 miljoen euro. De regering stelde echter dat ze niet meer kon besteden dan 375 miljoen euro. Voor het huidig akkoord heeft de regering daar 100 miljoen euro moeten bijdoen.

Het is duidelijk dat de strijdbeweging in de non profit een bijzonder sterke druk gezet heeft op de regering om toegevingen te doen. Nadat Freya Van den Bossche werd teruggefloten toen ze stelde niet te willen onderhandelen zolang gestaakt werd, kwamen er effectief nieuwe onderhandelingen. Uit die onderhandelingen is nog heel wat uit de brand gesleept.

Uiteraard kunnen we ons de vraag stellen of er bij een verderzetting van de strijd niet nog meer kon bereikt worden, maar het huidig akkoord bevat alleszins heel wat toegevingen aan de werknemers van de non profit. Die strijd heeft de regering in de problemen gebracht en het is maar de vraag of de regering een verderzetting van de acties zou overleefd hebben. Een val van de regering zou wellicht een akkoord op de helling gezet hebben.

Op een LBC-bijeenkomst in Zemst deze voormiddag stemde een overgrote en bijna unanieme meerderheid voor het akkoord. Militanten van LSP in de non profit zijn momenteel nog het akkoord aan het bekijken om een uitgebreid standpunt in te nemen. Maar onze eerste indruk is alvast dat de toegevingen van de regering duidelijk aangetoond hebben dat strijd loont. Dit boezemt vertrouwen in om ook op Vlaams niveau verdere toegevingen af te dwingen.

Delen: Printen: