Home / Internationaal / Europa / Besparingsgolf na 14 oktober voorbereiden met linkse lijsten

Besparingsgolf na 14 oktober voorbereiden met linkse lijsten

Besparingsgolf na 14 oktober voorbereiden met linkse lijsten

door Anja Deschoemacker, lijsttrekker Gauches Communes in Sint-Gillis

De verkiezingscampagne is op gang gekomen, de eerste affiches hangen op. Opvallend is dat er in die campagne nauwelijks gesproken wordt over de crisis, noch over besparingen. Nochtans is het zonneklaar dat de partijen die in België aan de macht zijn op de verschillende niveaus de besparingen over al die niveaus zullen uitsmeren. Door daarover te zwijgen, hoopt men de kiezers zover te krijgen op één van de traditionele partijen te stemmen. Om dezelfde reden wil Vande Lanotte wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen om een federale begroting in te dienen bij Europa.

De mogelijkheden om in de gemeenten zogenaamd “pijnloze besparingen” op te leggen, zijn zo goed als uitgeput. Nu reeds zijn er enorme tekorten in alle gemeentelijke diensten en voorzieningen, o.a. in de OCMW’s die geconfronteerd worden met de gevolgen van de stijgende armoede. Nu reeds is in veel gemeenten de meerderheid van het personeel niet vastbenoemd. Een aantal contracten voor gemeentearbeiders behoren bovendien tot de meest precaire die op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Nu reeds halen de gemeenten steeds meer geld op via taksen, boetes en gemeentelijke administratieve sancties – in het algemeen op een asociale manier want die taksen, boetes enz. wegen zwaar in een klein budget, maar zijn apennootjes voor de hoge inkomens.

Na de verkiezingen zal de mantra dat er “geen geld” is opgevoerd worden. Sociale huisvesting, onderwijs, kinderopvang, ondersteuning van de zwakste groepen in de bevolking,… zijn nu reeds zeer lang zeer zwaar ondergefinancierd. Terwijl de rijkste 1% met cadeaus als de notionele intrest gaat lopen (kostprijs 4,25 miljard euro in 2011) kunnen onze kinderen in containers les volgen – en zelfs daar is niet een plaats voor ieder kind gegarandeerd!

Ook de gemeenten zoeken het geld vooral in de zakken van de gewone bevolking, waarbij de privileges van de rijksten behouden blijven. Nochtans beschikken de gemeenten over allerlei bevoegdheden om de 1% van allerrijksten, kapitalisten en speculanten een flink grotere bijdrage op te leggen. Maar in de gemeenten zijn dezelfde partijen aan de macht als op de andere niveaus.

We moeten ons hierop voorbereiden en nu reeds beginnen de krachten te verzamelen voor de strijd tegen deze besparingen. Het is één van de voornaamste doelen van de Rood!-lijsten in een aantal Vlaamse steden, o.a. in Antwerpen en Gent; van de lijsten van het Brusselse Gauches Communes in Sint-Gillis, Jette, Anderlecht en Elsene; van de Front de Gauche-lijsten in Charleroi en La Louvière.

Een ander belangrijk element van die campagne is het populariseren van de nood aan een linkse formatie die het verzet kan samenvoegen. De voorbeelden van het Franse Front de Gauche of het Griekse Syriza zijn hiervoor een belangrijke inspiratiebron, waaruit ook lessen te trekken zijn voor links in België. Niet alleen tonen ze de weg vooruit wat het programma betreft (het terug in publieke handen brengen van de sleutelsectoren van de economie), maar er is ook een aanzet om de diversiteit van de stromingen die er samenkomen te respecteren via open en democratische discussie.


Onze mening

"De Gentse sp.a probeert zich een links en progressief imago aan te meten. Dit is niet meer dan een façade. Na de verkiezingen zal er ook in Gent bespaard worden. De afbouw van het openbaar vervoer bood op dat vlak een voorsmaakje. Er is nochtans een alternatief mogelijk, met name een politiek waarbij de sociale doelstellingen primeren boven prestige, commercie en winsten voor de privé. Er zijn 7.500 sociale woningen nodig, 1.000 nieuwe plaatsen in de stedelijke kinderopvang, goedkopere energiefacturen door de productie en distributie in publieke handen te nemen en nog extra investeringen in openbaar vervoer om het aanbod fors uit te breiden.”

BART VANDERSTEENE, lijsttrekker Rood! in Gent

"De Wever en Janssens staan voor een zelfde besparingsbeleid, enkel de nuances verschillen. Bij gebrek aan fundamentele inhoudelijke verschillen, moeten ze het hebben van showelementen die moeten verbergen dat we na de verkiezingen wellicht een coalitie van beiden zullen krijgen, een voortzetting van de huidige coalitie met een gewijzigde interne verhouding. Wij wensen De Wever veel succes met zijn dieet, maar verzetten ons tegen zijn beleid waarmee de werkenden, uitkeringstrekkers en jongeren op droog zaad worden gezet.”

JARMO VAN REGEMORTER, woordvoerder LSP-Antwerpen

Leave a Reply