Succesvolle Jongerenmars campagne te Leuven

Op zaterdag 26 februari voerden we met de Leuvense afdeling van de LSP voor de 4de zaterdag op rij een deur-aan-deur-actie voor de Jongerenmars. Ditmaal gingen we naar een sociale woonwijk en een arbeiderswijk in Kessel-Lo net buiten Leuven, waarbij we Jongerenmarskaartjes (met afbeeldingen van de Jongerenmarsen in de jaren ’80) en ons maandblad Socialistisch Links verkochten. We voerden in de voormiddag twee uur en in de namiddag nog een uur campagne met 6 leden.

Tina De Greef

Het werd een absoluut succes. We verkochten in een mum van tijd 48 bladen en haalden zo’n dikke 60 euro op als steun voor de campagne. Haast overal kregen we erg goede reacties. Zo waren er mensen die vertelden dat ze zelf nog hadden deelgenomen aan de Jongerenmarsen in de jaren ’80, mensen die enorm blij waren om te horen dat er iets concreets ondernomen wordt om de huidige gang van zaken aan te klagen, mensen die ons hun verhaal deden over hun situatie,…

Op maandag 28 februari voerden we campagne voor de Jongerenmars aan de dop in Heverlee (net buiten Leuven). We deelden pamfletten uit met de aankondiging van de lokale Jongerenmarsbetoging in Leuven op donderdag 3 maart en natuurlijk de aankondiging van de Jongerenmars op 19 maart in Brussel. We verkochten er ook de "Socialistisch Links". Ook hier kregen we enorm positieve reacties. 2 mensen in de voormiddag verkochten reeds 27 bladen. In de namiddag voerden we er met 5 mensen campagne en verkochten nog eens 33 bladen: 60 bladen in totaal dus. Ook hier was duidelijk te merken dat velen het apprecieerden dat de Jongerenmars georganiseerd wordt en bijna allemaal beloofden ze te komen. Vele mensen deden ook hier hun verhaal. Zo sprak ik met een alleenstaande vrouw met 3 kinderen die haar werkloosheidsuitkering dreigt te verliezen. Iemand vertelde me over de ‘jobclub’ waar hij binnenkort heen moet en nog iemand anders deed z’n beklag over de ‘lege werkwinkels’. De strijdlust was voelbaar aanwezig en haast iedereen ging akkoord met het feit dat er nood is aan een nieuwe arbeiderspartij die de belangen van de jongeren, de werklozen en de arbeiders echt verdedigt. Velen kochten het LSP-blad uit nieuwsgierigheid naar het alternatief dat wij naar voren schuiven en ze beaamden dat het noodzakelijk is om massaal op straat te komen om onze rechten en verworvenheden te verdedigen.

Verder voeren we ook campagne voor de Jongerenmars door de Jongerenmarssticker te verkopen in cafe’s op de Oude Markt in Leuven. Op 1 avond haalden we hier met 3 mensen meer dan 100 euro op. Het succes van deze kroegentocht toont aan dat het onderwerp leeft bij de mensen, want ook hier deden velen ons hun verhaal. Het is duidelijk dat de oproep om mee te stappen in de Jongerenmars voor werk overal gehoor krijgt (ook bij ouderen) en dat de noodzaak ervan frappant is. Op naar een succesvolle Jongerenmars!

Delen: Printen: