Alle steden tot zelfs de kleinere gemeenten zijn in de ban van citymarketing. Enorme hoeveelheden middelen worden ingezet voor prestigieuze bouwwerken en projecten. Op die manier gaan steden en gemeenten met elkaar in concurrentie om beter begoede bewoners aan te trekken, de middenstand te plezieren en een ‘ondernemersvriendelijk’ klimaat te creëren. De kostprijs van deze liberale politiek betekent dat er weinig tot geen ruimte is om te investeren in een sociale politiek.

Artikel door Bart Vandersteene. Foto: als onderdeel van de tentoonstelling Track in Gent werden aan de Dampoort krotwoningen gebouwd. Wordt dit binnenkort realiteit in plaats van kunst?

MEETINGS. Van Griekenland over Liverpool tot in Gent, Antwerpen en Brussel: voor een socialistisch beleid!

Is een ander beleid mogelijk? Wij menen van wel. Vandaag en de komende dagen zijn er meetings in Brussel, Antwerpen en Gent in het kader van de verkiezingscampagnes in die steden. Op de meetings zullen belangrijke ervaringen uit binnen- en buitenland aan bod komen. Enkele dagen na de Griekse verkiezingen zullen velen geïnteresseerd zijn in wat een spreker van Syriza zal vertellen over de mogelijkheid van een links beleid in Griekenland. Ook spreekt Tony Mulhearn, in de jaren 1980 mee verantwoordelijk voor een socialistische stadspolitiek in Liverpool en bij de recente gemeenteraadsverkiezingen kandidaat burgemeester die 5% haalde.

  • BRUSSEL Woe. 20 juni om 19u30 in zaal Garcia Lorca (Volderstraat 47/49, 1000 Brussel, metro Anneessens). Meeting georganiseerd door Alternatives in Brussel en Reprenons nos Communes. Sprekers: Paul Murphy (Europees parlementslid Socialist Party Ierland), Tony Mulhearn, Charlotte Balavoine (Front de Gauche Frankrijk), Marisa Matias (Europees parlementslid Links Blok Portugal), Anja Deschoemacker (Reprenons nos communes), Stephen Bouquin (Rood!) en iemand van Syriza.
  • ANTWERPEN Do 21 juni om 20u in zaal Elcker-Ik (Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen). Meeting met Erik De Bruyn, Tony Mulhearn en een spreker van Syriza.
  • GENT Zat. 23 juni. Rood feest in het ABVV-gebouw Ons Huis (ingang Meersenierstraat aan de Vrijdagmarkt) met Tony Mulhearn, een spreker van Syriza, Erik De Bruyn en Bart Vandersteene (lijsttrekker Rood! in Gent).

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is op gang gekomen en alle klassieke partijen beloven om de zes jaar om van betaalbaar wonen, mobiliteit, kinderopvang en onderwijs, een leefbare woonomgeving, jongeren-en seniorenbeleid prioriteiten te maken. Ondertussen moeten gezinnen zich om kwaliteitsvol te kunnen wonen steeds dieper in de schulden steken. Het is geen uitzondering meer dat 35 à 40% van een gezinsbudget naar de woonkost gaat. Om het gebrek aan een wervend politiek project te verdoezelen, zoeken alle partijen naar vage, nietszeggende, maar wel goed bekkende en sociaal klinkende slogans. Zoals de CD&V die het doet met ‘iedereen inbegrepen’. De PS zet in op ‘het dagelijks leven’. En volgens het sp.a-Groen kartel in Gent ‘doen Gentenaars het samen’.

We staan inderdaad samen op de wachtlijst voor een sociale woning. Betalen samen alsmaar meer voor huisvesting. En bij de vermindering van het openbaar vervoer is iedereen inbegrepen.

In heel België staan meer dan 150.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Het tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aangeboden door de gemeenschap zet de deur wagenwijd open voor huisjesmelkerij, winstzieke projectontwikkelaars en grootgrondbezitters. Enkel een massaal programma van sociale woningbouw, niet in goedkope blokken in gettowijken, maar kwaliteitsvol, modern en verspreid in de stad, kan hierop een antwoord bieden. Mochten de verbraste middelen van alle zinloze prestigeprojecten hierop worden georiënteerd dan zou betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor veel meer mensen mogelijk worden.

Voor een absolute meerderheid van gezinnen zijn twee inkomens noodzakelijk om rond te komen. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de ouders graag gebruik zou maken van kinderopvang. Anderen behelpen zich met ouderschapsverlof en de grootouders (die binnenkort wel langer zullen moeten werken). Betaalbare kinderopvang is een luxe geworden die niet voor iedereen is weggelegd. In slechts 19 van de 151 Vlaamse gemeenten zijn er minstens 60 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen. In 62 gemeenten zijn er minder dan 30 plaatsen per 100 kinderen. Ondertussen schieten overal privé-crèches uit de grond, maar die vragen tot 700 euro per maand voor voltijdse opvang.

Betaalbaar wonen, betaalbare kinderopvang en kleuterscholen in de eigen buurt en een uitbreiding van openbaar vervoer zijn enkele van de sleutelthema’s in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens ons kan enkel een consequent socialistische politiek hier een antwoord op formuleren. Een politiek waar de middelen van de samenleving niet langer geconcentreerd blijven in de handen van de 1% maar benut worden voor het vervullen van de behoeften van ons allen.