Overheid moet tussen komen om bedrijf in publieke handen te nemen

Open brief door JARMO VAN REGEMORTER, woordvoerder van LSP-Antwerpen en kandidaat op de lijst van Rood! bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. PDF

Crown Cork sluit de deuren. Het nieuws sloeg begin dit jaar in als een bom bij de 322 werknemers en de gemeenschap in Deurne. Een winstgevend bedrijf – 1,565 miljoen euro in 2009 en 2,633 miljoen euro in 2010 – zet zijn personeel koudweg op straat omdat er Oost-Europese landen zijn waar de arbeiders en bedienden harder uitgebuit kunnen worden en dus meer winst opleveren.

Door middel van allerlei patronale cadeaus zoals de notionele interestaftrek voerden politici – op alle niveau’s: Belgisch, Vlaams, Waals, Brussels en lokaal – de afgelopen jaren een pamperbeleid voor de bazen. Crown Cork is een treffend voorbeeld: de directie kreeg 8 miljoen euro cadeau aan notionele interestaftrek. Gedurende die periode dankte Crown Cork stelselmatig mensen af en nu sluit de vestiging in Deurne volledig. Het argument dat de notionele interestaftrek investeringen stimuleert en dus banen creëert – een argument dat door alle gevestigde politieke partijen verdedigd wordt – is wel erg cynisch…

De LSP (Linkse Socialistische Partij) ondersteunt de bedrijfsbezetting omdat het de meest doeltreffende manier is om terug te vechten tegen het bloedbad dat de directie wil aanrichten. Hoewel de bazen via een lock-out probeerden om de werknemers van Crown Cork uit hun eigen bedrijf buiten te sluiten, wordt nu aangetoond dat dit niet zomaar mogelijk is. De bezetting van de fabriek door de mensen die er werken werpt de vraag op wie de fabriek zou moeten bezitten. De mensen die er werken en begaan zijn met de functionering ervan en met het sociale weefsel in Deurne en Antwerpen; of de enkel op winst beluste haaien die nooit genoeg profijt kunnen maken en daartoe bereid zijn tot het aanrichten van sociale bloedbaden.

Wij denken dat de strijd voor een goed sociaal plan zeer belangrijk is. Maar hoeveel sociale plannen waarbij goede jobs verdwijnen kunnen we ons nog veroorloven? Er is een offensieve strijd nodig voor het behoud van alle jobs. Dat mogen we niet alleen aan de 322 arbeiders van Crown en hun sympathisanten overlaten. De volledige arbeidersbeweging moet haar sterkte gebruiken om de overheid ertoe te dwingen om het bedrijf in publieke handen over te nemen.

Volgens LSP heeft de overheid de verantwoordelijkheid om het behoud van de jobs te verzekeren. Ze beschikt immers wel degelijk over de hefbomen om de fabriek over te nemen en zo de productie te garanderen. Zo’n overname zou niet mogen leiden tot een verkoop aan de hoogst biedende, maar moet verzekeren dat de fabriek blijft draaien in het belang van de werknemers en de gemeenschap. Een bedrijf dat op die manier genationaliseerd is, zou onder democratische controle van de werknemers moeten staan. Enkel zo kan de toekomst voor Crown Cork veilig gesteld worden. Of zal de overheid opnieuw lijdzaam toekijken hoe een sociaal bloedbad zoals bij Opel wordt aangericht?

Een voorstel van de vakbonden om jobs te verzekeren met een alternatief plan door de uitbouw van de productie van aluminiumverpakkingen werd botweg van tafel geveegd. De arbeiders hebben jaren de winsten voor Crown verzekerd; als dank krijgen ze nu hun C4. Als een bank in de problemen komt, wordt ze gered door de overheid. Waarom deze keer niet nationaliseren om meer dan 300 jobs te redden? Wij denken dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen en moet overgaan tot een onteigening en nationalisatie van de fabriek.

Een goede organisatie van de strijd zal noodzakelijk zijn. De afgelopen dagen werd aan het piket getoond dat zoiets mogelijk is. Met een actieplan en een actieve solidariteit van arbeiders uit de sector en de regio – alsook vanuit de buurt – kunnen we stappen vooruit zetten. Een regionale betoging voor werk in de komende dagen zou nuttig zijn om de solidariteit te organiseren. Waarom niet als opstap naar een regionale staking in de metaalsector? We mogen de arbeiders van Crown niet alleen laten vechten. De opbouw van hun strijd moet gepaard gaan met een nationale campagne voor de nationalisatie van Crown en eender welk bedrijf dat met sluiting bedreigd wordt.

Deze strijd zal door de vakbonden moeten georganiseerd worden. Bij Opel zagen we immers dat we niet op de gevestigde politiekers moeten rekenen. Die blijven zich vastklampen aan een beleid dat uitgaat van de belangen van de bazen, managers en aandeelhouders. Als we met die politiek willen breken dan zullen we onze strijd ook op politiek vlak moeten voeren. In het kader van de opbouw van een breed, open en democratisch politiek alternatief steunt LSP de beweging Rood!