Vanuit Deurne en Merksem vertrokken zondag enkele honderden betogers om te protesteren tegen de plannen van de stad Antwerpen en de Vlaamse regering om op het weggestemde tracé van de Oosterweelverbinding alsnog over te gaan tot de aanleg van een snelwegverbinding, ook al wordt het een tunnel en geen brug. Het tracé zou gepaard gaan met de aanleg van een verkeerswisselaar in de vorm van een ‘paperclip’ met 19 rijstroken aan het Sportpaleis.

Verslag en foto’s door Geert

De bewoners van Deurne en Merksem worden het hardste geraakt door de plannen om in hun achtertuin de bestaande open riool die de ring van Antwerpen is verder uit te breiden. De door actiegroepen opgemaakte alternatieven, waarmee met het Meccanotracé een goede aanzet is gegeven, worden van tafel geveegd door het bestuur. De voorstellen om de ring te overkappen, lijken evenmin ernstig te worden genomen.

Voor een lokale betoging van onderuit was de opkomst afgelopen zondag goed. Er waren vooral bezorgde wijkbewoners en delegaties van partijen als Groen, PVDA en Rood! Woordvoerders van die partijen konden achteraf de betogers ook toespreken. Vreemd genoeg vonden de organisatoren het nodig om ook het Vlaams Belang uit te nodigen, een partij die bij monde van Dewinter oproept om meer te besparen op “linkse hobby’s zoals openbaar vervoer”. Meer nog: Ademloos-voorman Wim Van Hees riep op het einde op om voor een ‘Meccanopartij’ te stemmen en noemde daarbij Groen, PVDA, Rood!… en Vlaams Belang. Bij Open Vld zouden ze volgens Van Hees nog twijfelen. De voorzitter van de VB-fractie in de districtsraad van Deurne moest enkel komen opdagen om de bal voor open doel binnen te koppen.

Het probleem van mobiliteit in Antwerpen zullen we niet oplossen door ons slechts op één aspect te focussen. Indien er voor het overige niets verandert, zal het Meccanotracé evenmin een duurzame oplossing vormen. Een alternatief tracé heeft pas zin als het gepaard gaat met een totale ombouw van de mobiliteitspolitiek. Dat impliceert fundamentele investeringen in gratis en degelijk openbaar vervoer met een sterke uitbouw van de bestaande dienstverlening, onderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van containertransport, investeringen in publiek georganiseerd goederentransport over spoor en waterwegen,… Om de gevolgen van het vele verkeer op de ring op vlak van gezondheid en milieu (zoals fijn stof) te beperken, moeten er onmiddellijk middelen komen om de ring te overkappen.

Om zoiets te realiseren zal een links beleid nodig zijn. De gevestigde partijen gaan een andere richting uit, denk maar aan de besparingen die bij De Lijn als gevolg van het tekort aan middelen vanuit de Vlaamse regering (SP.a, CD&V en N-VA). De titanen van de Amerikaanse verkiezingen in ’t stad, opgebouwd rond de personality-shows van De Wever en Janssens, gaan beiden voor het tracé dat is weg gestemd. Op de betoging zelf waren vooral Groen, PVDA en Rood! aanwezig. In Groen hebben wij weinig vertrouwen omdat de partij in de Antwerpse meerderheid het verschil niet kon maken en zich neerlegde bij de budgettaire krapte die ook toen werd opgelegd (Lees hier ons eerder uitgebreid artikel daarover). Een alliantie van PVDA en Rood! zou in Antwerpen een goede zaak geweest zijn. Nu dat voorlopig niet mogelijk is, zullen wij volop campagne voeren voor Rood!

Met een 15-tal LSP-militanten namen we aan de betoging deel. We verdeelden pamfletten voor de meeting van Rood! komende donderdag en verkochten een 20-tal exemplaren van ons maandblad. Voor de betoging brachten we met een aantal militanten ook een solidariteitsbezoek aan het piket bij Crown Cork in Deurne. De strijd tegen het BAM-tracé zal de komende maanden verder gaan. In september worden enkele acties gepland, waaronder een benefiet in de Roma op 22 september.

> Verslag op deredactie.be