ALS-Luik neemt deel aan studentenverkiezingen

In september 2004 verhoogde de universiteit van Luik haar inschrijvingsgeld (het tussenliggende niveau) met 55%. Tegen die achtergrond werd het CECAM (Collectif Etudiant Contre l’augmentation du Minerval – Studentencollectief tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld) opgericht, waarin EGA-ALS een stuwende rol speelde.

Aude Tornabene

Na de invoering van de verhoging mobiliseerde het CECAM 400 studenten voor een vergadering waarmee uiteindelijk het rectoraat werd bezet. De rector had, geconfronteerd met deze revolte, niet veel andere keuze dan het inschrijvingsgeld opnieuw te verlagen tot het oorspronkelijk niveau.

De officiële Federatie van Studenten -de Fédé – had aanvankelijk een afwijzende houding tegenover de actie. Hun positie werd in toenemende mate leugenachtig, toen ze de overwinning van het CECAM voor zichzelf probeerden op te eisen. Daarop vormde het CECAM zich om tot SAE’L (Syndicat Autonome des Etudiants Liègeois – Onafhankelijke Vakbond van Luikse Studenten).

Met dit initiatief stellen we een alternatieve lijst voor voor de officiële studentenvertegenwoordiging, de Fédé. EGA-ALS is hierin vertegenwoordigd met 8 leden, die actief militeren met een programma en een methode die duidelijk revolutionair-socialistisch zijn.

Delen: Printen: