Neo-nazi’s betogen tegen Bush – marginaliteit troef

Terwijl de neo-nazi Jurgen Goris in Antwerpen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 30 jaar wegens een dubbele moord op een scoutsfuif in OLV-Waver twee jaar geleden, betoogden zijn voormalige kompanen in Brussel tegen het bezoek van Bush aan België. De internationale mobilisatie van onder meer Blood & Honour bracht zowaar 80 marginalen bijeen.

Geert Cool

De oproep voor de actie kwam vanuit de kringen van Nation, een extreem-rechtse groepering onder leiding van Hervé Van Laethem uit Brussel. Die probeert al jaren – tevergeefs – een Franstalige kaderorganisatie uit te bouwen, maar zag recent nog een aantal medestanders vertrekken naar het Front National waar ze hoopten snel carrière te kunnen maken bij gebrek aan een actief lidmaatschap bij het FN. Eerdere electorale experimenten van Nation draaiden niet uit op succes.

Enkele jaren geleden werd het initiatief genomen om met een aantal rechtse krachten een comité tegen de NAVO op te zetten, ‘Nationalisten tegen de NAVO’. Dat comité ging later probleemloos over in het comité ‘Nationalisten tegen globalisering’, waarin ook een aantal figuren van het Vlaams Belang actief waren. Zo was de woordvoerder van de ‘Nationalisten tegen globalisering’ op dat ogenblik tevens voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren in Brugge.

Nu werd teruggegrepen naar het ‘comité nationalisten tegen de NAVO’ om te protesteren tegen Bush. Dat is opvallend aangezien de neo-conservatieven rond Bush normaal op heel wat steun uit extreem-rechtse hoek kunnen rekenen. Er zijn zeker op ethisch vlak heel wat gelijklopende standpunten en het rechtse nationalisme van Bush wordt gedeeld door de ‘nationalisten tegen de NAVO’.

Op de betoging bleek dat de internationale mobilisatie van de marginale neo-nazi’s niet bepaald fenomenaal was. Nation, Blood & honour Vlaanderen, Blood & Honour Nederland, de NVU,… brachten samen 80 mensen op de been. Daaronder ook activisten van Groen Rechts, VJM,… (hier vind je meer info over dit gezelschap).

Waarom betoogden deze neo-nazi’s? "Omdat de ‘American way of life’ vooral de multiculturele samenleving is", klagen ze. Of wat dacht je van dit fragment uit een pamflet: "Tussen 1944 en 1945 werden in het gehele ‘bevrijde’ Europa duizenden vrouwen verkracht door de Amerikaanse troepen. (…) En dan spreken we nog niet over Duitsland dat door de USA werd bezet. 60 jaar na de feiten, en nog steeds is er geen excuses gekomen van de “bevrijders”." Het is in neo-nazi kringen blijkbaar nog niet verwerkt dat de nazi’s 60 jaar geleden verslagen werden. Dat dit in grote mate kwam door het Sovjetleger en het georganiseerde verzet bij ons, is hen ook al ontgaan. Het zou de frustraties wellicht enkel versterken.

Het feit dat de marginalen rond Blood & Honour proberen om in te spelen op "linkse" thema’s en campagnes, is vooral een uitdrukking van hun eigen zwakte. Er wordt geprobeerd om het uiterlijke radicalisme – het dwepen met nazi-symbolen of het uiterlijk van nazi-skinheads – enige inhoud te geven, maar dit lijkt hen niet bepaald te lukken. We moeten alvast ontwikkelingen in die kringen in de gaten houden om te vermijden dat een groep neo-nazi’s zich effectief ernstig gaat organiseren om door middel van straatterreur haar politiek op te leggen. Het voorbeeld van Jurgen Goris heeft aan dat er daar binnen de neo-nazistische middens een bereidheid toe is.

Delen: Printen: