Inschrijvingsgeld laten exploderen… bedankt Bologna!

En ja, Bologna komt zachtjes aan op ons af… Dit jaar is het laatste jaar voor de effectieve invoering van het Angel­saksisch “Bachelor-Master”-systeem, dat de opleiding verdeelt in 2 cyclussen. De eerste, de “Bachelor”, heeft een duur van 3 jaar, waarbij op het einde het verworven diploma geldig is voor een arbeidsovereenkomst. Het “Master”-diploma, daarentegen, zal overduidelijk gereserveerd zijn voor een kleine elite die de kosten kan dragen voor deze 2de cyclus.

Karim Brikci (ULB)

De Bolognaverklaring, helemaal bedekt met voorwendels zoals “harmonisatie” en “eenwording van het hoger onderwijs”, heeft als bedoeling het inschrijvingsgeld aan te passen aan de eisen van de vrije markt. Duidelijker gezegd: het gaat hier over de privatisering van ons onderwijs, die volgt op de privatisering van andere openbare diensten. In onze universiteiten is praktisch alles al verkocht aan de privé: de restaurants, de veiligheid, de onderaanneming van de schoonmaaksters,…

Deze inschakeling van concurren­tie tussen de scholen zal verschillende gevolgen hebben. Allereerst zullen de door de ondernemingen als niet-rendabel beschouwde opleidingen in de schuif belanden. De rectoren stellen voor om zo “dwarslopende departementen” te creëren, wat wil zeggen dat we komen in een situatie waar de ene instelling zijn eigen monopolie zal hebben op het onderwijzen van het recht en een andere instelling op dat van sociale wetenschappen,… De studenten zullen zich tientallen kilometers moeten verplaatsten om een richting te kunnen volgen.

Een ander gevolg zal een forse stijging zijn van de inschrijvingsgelden. Vorig jaar, bijvoorbeeld, hebben zo’n 10.000 studenten betoogd in Amsterdam tegen het opleggen van inschrijvingsgelden gaande tot 7000 Euro!

Helaas, het gaat hier niet om een geïsoleerd fenomeen… Er is nog het voorstel van Jean Hendrix, Vincent Vandenberghe en Phillipe van Parijs. Deze 3 economisten aan de UCL hebben voorgesteld om de inschrijvingsgelden op te blazen, tot 6000 euro, met terugbetaling na de studies! Een jonge gediplomeerde zal dan in het actieve leven terechtkomen met reeds een hoop schulden.

Op 8 november 2002 heeft de Waalse minister van onderwijs Dupuis (PS) een akkoord gesloten met de rectoren over de aanpassing van de universitaire studies. Hij zal dit in een decreet gieten dat klaar zal zijn begin oktober 2003.

We moeten ons klaarhouden om te reageren en de studenten bewust te maken van deze grootschalige aanval op ons onderwijs. Zoals in Nederland en Spanje (tegen de wet over de organisatie van de universiteiten) voeren in vrijwel heel Europa studenten actie. Het is daarom dat het CWI (onze internationale organisatie), LSP en ALS (Actief Linkse Studenten) de strijd van de studenten tegen Bologna verbinden met de strijd van de arbeidersklasse tegen de privatiseringen en de neoliberale aanvallen. Wij streven naar gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Daarvoor is het nodig om ons te organiseren: sluit je aan!!!

Delen: Printen: