Lokale acties tegen bezoek Bush

Vandaag vonden in een aantal steden kleinere jongerenacties plaats tegen het bezoek van Bush aan België. In Gent waren er zo’n 400 betogers, in Antwerpen 500 en straks wordt ook nog in Brussel betoogd. Op de acties waren heel wat jongeren aanwezig die hun woede wilden tonen tegenover de imperialistische oorlogspolitiek van de regering-Bush.

Het is belangrijk dat dit soort acties niet beperkt blijft tot het roepen van slogans tegen Bush, maar dat ook nagegaan wordt hoe Bush opnieuw kon verkozen worden en hoe we kunnen bouwen aan een politiek alternatief. Dat zal zowel in de VS als hier noodzakelijk zijn.

LSP was op de acties aanwezig met heel wat jongeren en politieke slogans. Wij voeren campagne tegen het kapitalistisch systeem dat een oorlogslogica in zich draagt. Daartegenover is een alternatief noodzakelijk en moeten we opkomen voor iets beter. Wij komen op voor een socialistisch alternatief waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten van een kleine minderheid.

Daartoe moeten we ons internationaal organiseren. Ook in de VS is een zusterorganisatie van LSP actief, Socialist Alternative. Die voert campagne tegen de privatisering van de sociale zekerheid, de afbouw van alle verworvenheden van de arbeidersbeweging en de oorlogslogica van de neo-conservatieven.

Hieronder publiceren we enkele foto’s vanop de actie vandaag in Antwerpen. Daar kwamen zo’n 500 scholieren en studenten op straat in een levendige betoging. LSP vormde een eigen delegatie op de betoging.

Delen: Printen: