Huisvesting: asociale mix

In Antwerpen wil men kennis van het Nederlands als een criterium hanteren bij de toewijzing van een sociale woning. Volgens de sociale huisvestingsmaatschappijen is dit nodig om de leefbaarheid te verbeteren. Eén huisvestingsmaatschappij past dit al toe, hoewel het nog niet mag volgens de wet.

Karel Mortier

Er wordt echter gewerkt aan een nieuwe huurwet die zoiets in de toekomst wel mogelijk moet maken. De overheden zouden in de nieuwe huurwet meer ruimte krijgen om eigen toewijzingscritera om sociale woningen te bepalen, zogezegd afgestemd op de lokale noden. In realiteit is het een vrijbrief voor lokale overheden om allochtonen en mensen met de laagste inkomens te weren. Door zich te richten op de kennis van het Nederlands wordt de discussie over de echte problemen van sociale huisvesting in Vlaanderen vermeden. De systematische onderfinanciering, de kwaliteit van de woningen en de manier waarop veel sociale woningen werden gebouwd om kosten te besparen,… zijn veel grotere problemen dan de gebrekkige kennis van het Nederlands van een aantal huurders.

In de plaats van meer in sociale woningen te investeren, wil de regering via verdeel-en-heers zij die nood hebben aan een sociale woning tegen elkaar opzetten. Waarom gaat ze haar extra geld hiervoor niet zoeken bij de grote bedrijven, die hun winsten in 2003 verdubbelden? Ondertussen blijkt uit cijfers dat de huurprijzen van sociale woningen de laatste 3 jaar met 13,8% zijn gestegen. De sociale huurprijzen zullen dit jaar gemiddeld sneller stijgen dan op de privé-huurmarkt! Hierin kordaat ingrijpen, ligt blijkbaar moeilijk voor burgerlijke politici, die de belangen van sociaal zwakkeren duidelijk als verwaarloosbaar beschouwen.

Delen: Printen: