NMBS: Vinck sabelt in tewerkstelling

De onderhandelingen zijn volop aan de gang tussen Vinck en de vakbonden. Move 2007 is zogezegd van tafel geveegd en er wordt nu enkel gesproken over een sociaal plan voor 2004-2005. Ook al is Vinck akkoord om 2007 als eindatum te laten vallen, in wezen verandert er niets aan het herstructureringsplan. De kleine rel over het exacte aantal ontslagen was hiervan een eerste aanwijzing.

Een correspondent

Vinck hield het op 4544 banen minder tegen 2005, de vakbonden hadden 5828 begrepen. Sinds mei dit jaar (toen voor het eerst het cijfer van 10.000 naar voor werd gebracht) zijn al 615 spoormannen vervroegd op pensioen gegaan. Voor het einde van dit jaar zullen er ongetwijfeld nog bijkomen. Als je dit bij de 4544 telt, kom je boven de 5000 uit tegen 2005 (of 10.000 tegen 2007).

De personeelsinkrimping zal vooral te voelen zijn bij het onderhoud en in de stations. Daar verdwijnen ruim 3000 van de 4500 banen. Dit zal ongetwijfeld tot nog meer vertragingen leiden. Op 24 oktober werden we geconfronteerd met de eerste vrieskou. Gevolg: een bovenleidingsbreuk in Antwerpen, die heel het treinverkeer in de war stuurde, en op andere plaatsen een wisselstoring, een storing in de seininrichting en nog een bovenleidingsbreuk. Dit zal in de toekomst eerder regel dan uitzondering zijn, als herstellingen alleen nog zullen gebeuren als dingen al kapot zijn. Nu al is er geen tijd meer om alle herstellingen en nazichten aan de treinen te doen. Bijna dagelijks zijn er vertragingen wegens technische problemen. Is het wachten op een treinramp? Terwijl de prijzen van de treintickets met 3,6% zullen stijgen in 2004 gaat de dienstverlening er zienderogen op achteruit.

Voor het personeel is er geen enkele zekerheid over het behoud van hun job. Er zijn gesprekken met Mobistar om B-Telecom, een van de weinig winstgevende activiteiten van de NMBS, over te nemen. De schoonmaak van treinen en gebouwen zou uitbesteed worden. Wordt B-cargo een privé-onderneming, met alle gevolgen vandien voor het personeel, of niet?

Zelfs met behoud van een zelfde statuut voor alle spoorwegbedienden, zal het personeel moeten inleveren. De Europese Unie wil met de liberalisering van het spoorverkeer namelijk langere werkuren en kortere intervals tussen 2 shifts invoeren. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de veiligheid.

Voor vele Vlaamse politici is regionalisering de oplossing voor de NMBS. De deelstaten mogen sinds kort geld voorschieten om sommige werken eerder te laten uitvoeren. Voor Vlaanderen werd direct duidelijk waar de prioriteiten van deze regering liggen. Er wordt 375,8 miljoen euro geïnvesteerd in de Liefkenshoektunnel (spoorverbinding naar de haven van Antwerpen) en 40,9 miljoen euro in het vormingsstation in Zeebrugge. Investeringen die enkel bedrijven ten goede komen, terwijl de reizigers in de kou blijven staan.

Privatisering en regionalisering zijn geen oplossing: noch voor het personeel, noch voor de reizigers. Het personeel en de reizigers moeten inspraak hebben en kunnen meebeslissen over ons openbaar vervoer. We moeten samen vechten voor het behoud van onze openbare diensten: in dienst van de bevolking, niet van de bedrijven.

Delen: Printen: