Bouw mee aan een strijdbare Jongerenmars voor werk!

De jongerenmarscampagne begint een eigen dynamiek te ontwikkelen. Verschillende vakbondscentrales nemen de jongerenmarscampagne op. Er zijn al artikels verschenen in onder meer de Tribune, het blad van ACOD, op de pagina’s van de Algemene Centrale in Syndicats (het weekblad van ABVV langs Frantalige zijde) en in Visie, het blad van het ACW. Verschillende organisaties hebben de oproep voor een jongerenmars ondertekend en beginnen met de mobilisatie. De KAJ heeft bijvoorbeeld alle lokale scoutsverenigingen aangeschreven. Op 19 maart zal de Jongerenmars om 13.00u van start gaan aan het Zuid-station te Brussel. Tegelijk wordt ook betoogd door het Europees Vakverbond en het Europees Sociaal Forum.

Nikei De Pooter

In Leuven, Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Gent, Luik,… bestaan er al lokale jongerenmarscomités waarin wij samen met de ACV-jongeren, de KAJ en meestal ook de ABVV-jongeren vertegenwoordigd zijn. In andere regio’s zijn er comités in oprichting. Met al deze comités voeren we samen campagne aan de dop, interimkantoren en aan de scholen en bedrijven. Via een reële mobilisatie aan de basis gaan we naar lokale manifestaties met gemeenschappelijk materiaal.

De campagne kan op bijval rekenen. De bladverkoop toont dit aan. In Antwerpen werden er aan de doplokalen 60 exemplaren van ons januariblad verkocht. In Luik en Turnhout verkochten we respectievelijk 100 en 35 nummers. Tijdens de kerstvakantie haalden we in Turnhout tijdens een straatactiviteit op 2 uur tijd 92 euro strijdfonds op.

De scholieren van Internationaal Verzet hebben zich op de campagne voorbereid tijdens een succesvol winterkamp, en er ligt een nieuwe Verzetskrant klaar die in het teken van de jongerenmars staat. Op verschillende middelbare scholen zijn we volop bezig comités op te zetten, om lokaal de mobilisatie te organiseren. Het startschot voor de studentencampagne van de Actief Linkse Studenten wordt gegeven op het einde van de examens met een vormingsdag op 10 februari in Gent.

We plannen een specifieke campagne rond interimarbeid als onderdeel van de mobilisatie naar de jongerenmars. We zullen eind februari een aantal symbolische acties organiseren en proberen een aantal van de meest flexibele arbeiders uit de interimsector bijeen te brengen. Daarnaast zullen we ook aan een aantal bedrijven campagne voeren en richten we ons specifiek naar jongerendelegees.

Het materiaal voor de jongerenmars dat reeds bestaat (zowel nationaal als lokaal), wordt samengebracht op de Jongerenmarspagina op de site van LSP. Daar verzamelen we ook artikels over de Jongerenmars die elders verschijnen (vakbondsbladen, media,…). We hebben stickers, pamfletten en affiches die kunnen besteld worden op ons nationaal secretariaat. Het gezamenlijk materiaal van alle organisatoren zal begin februari beschikbaar zijn.

De komende weken zullen cruciaal zijn in de mobilisatie naar de jongerenmars. Werk mee met de lokale comités in jouw regio, of zet zelf een comité op in je bedrijf, school, jeugdhuis, stad,… Zorg er mee voor dat de jongerenmars een strijdbare betoging wordt!

Lokale acties

  • Luik : woensdag 9/2, 9.30u Onem (RVA)
  • Turnhout: vrijdag 11/2, Manifestatie: 14.00u Grote Markt
  • Mechelen : vrijdag 25/2, Manifestatie: 17u00.
  • Antwerpen: zaterdag 26/2, Manifestatie: 14.00u Theaterplei
  • Gent: donderdag 3/03, Manifestatie: 19u op de Kouter
  • Leuven: donderdag 3/03,manifestatie,19u : Ladeuzeplein
  • Delen: Printen: