Half miljoen betogers in Frankrijk

Op zaterdag 5 februari waren er in Frankrijk betogingen in 118 steden waarop samen zo’n 500.000 manifestanten aanwezig waren. Er werd geprotesteerd tegen de aanvallen van de regering op het vlak van liberaliseringen en privatiseringen, naast de houding van de regering in het collectief overleg. De Franse regering en patronaat willen een offensief inzetten op het vlak van de arbeidsduur en de lonen. Het verzet tegen dat offensief van regering en patronaat is alvast een toonbeeld van hoe de vakbonden ook hier zouden kunnen reageren nu het er naar uitziet dat het voorstel tot Interprofessioneel Akkoord mogelijks zal verworpen worden.

De grootste betogingen waren in Parijs met 90.000 deelnemers, Marseille met 50.000 deelnemers en in een aantal andere steden waren er eveneens meer dan 10.000 betogers. Alle vakbonden hadden sterk gemobiliseerd en zeker de CGT was goed vertegenwoordigd op de betogingen waarop stickers werden gedragen tegen de Europese Grondwet. Vanuit de privé-sector waren er sterke delegaties uit de grote bedrijven, maar ook uit kleinere bedrijven die bedreigd worden met afdankingen of sluitingen. Opvallend was ook de deelname van heel wat scholieren aan de betogingen in Parijs en Marseille.

De voorbije weken waren er reeds tal van verschillende acties en mobilisaties in Frankrijk. Eén van de belangrijkste punten daarbij is de aanval op de werkduur waarbij de regering een versoepeling wil van de 35-urenweek. In de praktijk wil de regering dat langer gewerkt wordt voor lagere lonen. Daarmee stelt ze zich op hetzelfde standpunt als het VBO in België en de patroons in Duitsland en elders in Europa.

Het feit dat er nu eengemaakte betogingen waren in tal van steden was een belangrijke stap vooruit, maar het mag geen eindpunt van de beweging zijn. Onze kameraden van Gauche Révolutionnaire kwamen in de betogingen tussen met het idee van een algemene staking in zowel de publieke sector als de privé-sector.

We waren aanwezig op de lokale betogingen in Parijs, Rijsel, Marseille, Rouen, Le Havre en Evreux. De Franse kameraden werden versterkt door 9 leden van LSP/MAS die naar Rijsel en Parijs trokken om er de tussenkomst van Gauche Révolutionnaire te versterken. We waren de enige linkse organisatie die zich niet beperkte tot het achterna lopen van de beweging, maar ook een aantal ideeën formuleerde over hoe de strijd kan verder gezet worden om tot een overwinning te komen. Er was dan ook heel wat interesse in ons materiaal, er werden zowat 200 exemplaren van onze krant verkocht en enkele tientallen betogers wil met ons discussiëren over de uitbouw van een socialistisch alternatief.

Delen: Printen: