Open brief inzake het materiaal voor de Jongerenmars

Hieronder publiceren we een open brief verstuurd in naam van Blokbuster en Internationaal Verzet als reactie op het nationaal materiaal voor de mobilisatie naar de Jongerenmars voor Werk op 19 maart waar tot onze verbazing ook de jongerenorganisaties van de traditionele partijen op staat. Het is nogal vreemd om tegen het asociaal beleid van de regering te betogen met materiaal dat ondertekend is door de jongeren van diezelfde regeringspartijen…

Nikei De Pooter namens Blokbuster en Vincent Devaux namens Résistance Internationale

Beste,

Blokbuster en Internationaal Verzet nodigden in april 2004 ABVV-jongeren, ACV-jongeren en de KAJ uit om een Jongerenmars voor Werk te organiseren in oktober 2004. De ABVV- jongeren reageerden positief, met de bemerking dat oktober 2004 – zes maanden mobilisatie – veel te kort was om degelijk te kunnen mobiliseren. Bijgevolg zouden ze de jongerenmars in maart 2005 willen organiseren. Dit leken ons redelijke argumenten, waar we ons achter konden scharen. Uiteindelijk duurde het tot begin december 2004 voor er een eerste vergadering van de geïnteresseerden werd samengeroepen, vier maanden voor de jongerenmars.

Op deze vergadering werd het logo meegedeeld – de rode en groene Powerrangers – en werden tien eisen besproken. Bij de “Powerrangers” hadden we wel de bemerking dat dit niet geschikt was als logo voor de jongerenmars. De Powerrangers zijn figuren uit een kleuterprogramma uit de jaren ‘90. De bedoeling is om een jongerenmars te organiseren, geen kindermars. Maar omdat beide vakbonden met het logo akkoord leken te gaan, wilden we hier geen breekpunt van maken.

Op deze vergadering beslisten we ook dat er met partners en sympathisanten zou worden gewerkt. De partners zouden met hun logo op de affiche komen en een delegatie in de jongerenmars vormen. De sympatisanten zouden enkel intern bij hun leden mobiliseren.

Groot was dan ook onze verbazing toen we eind januari, anderhalve maand voor de jongerenmars, het voorstel tot affiche te zien kregen. Dit voorstel werd ons als partner ook niet toegestuurd, we verkregen het onrechtstreeks via een andere partner.

We waren geschokkeerd toen we merkten dat naast de logo’s van het ACV, ABVV, KAJ, Blokbuster en andere jongerenorganisaties, zowat alle jongerenorganisaties van de verschillende regeringspartijen op de affiche en het pamflet stonden. Jong-CD&V, Jong NV-A, Animo, Jong-Groen en Prego. Enkel Jong-VLD ontbrak nog.

We zijn niet enkel niet te spreken over het feit dat er nergens met de partners gediscussieerd is over deze beslissing. We denken vooral dat de aanwezigheid van de “democratische” partijen als mede-organisatoren het karakter van de jongerenmars fundamenteel verandert, en de mobilisatiemogelijkheden drastisch beperkt.

Als de jongerenorganisaties van de “democratische” partijen de eisen van de jongerenmars onderschrijven, verwacht je op z’n minst dat ze die ook zullen uitvoeren. Als je naar het beleid van de regering kijkt, is eerder het tegendeel het geval. Dan wordt het duidelijk dat deze partijen niet voor meer vaste en goedbetaalde jobs zijn, maar voor meer flexibele, laagbetaalde of deeltijdse jobs. Van hen krijgen we meer dienstencheques en andere nepstatuten. Wat hebben de jongerenorganisaties van deze partijen gedaan om de asociale maatregelen een halt toe te roepen? Hebben ze enige kritiek geuit op hun ministers? We vrezen dat door hun betrokkenheid de jongerenmars niet meer gezien zal worden als een protestactie tegenover de aanvallen op de (jongere) werklozen, en voor de verdediging van de belangen van jongeren in het algemeen. De jongerenmars dreigt eerder gezien te worden als een hypocriete mars, waarbij er steun wordt gegeven aan de asociale maatregelen van de regering.

Het is ook uitermate vreemd dat langs Nederlandstalige kant de NV-A op de affiche staat en langs Franstalige zijde het FDF, 2 partijen met totaal tegenstrijdige, op het communautaire vlak extremistische standpunten. Standpunten die er eerder op gericht zijn de werkende bevolking te verdelen en de aandacht af te leiden van de reële problemen, dan om gemeenschappelijke strijd van Vlamingen en Walen tegen de sociale afbraakpolitiek te bevorderen.

In Oost-Vlaanderen heeft het lokale jongerenmarscomité beslist om van de affiches het onderste deel te snijden, waar nu de logo’s van de politieke partijen opstaan. En deze te vervangen door een strook met de afspraak voor de lokale actie.

We maken van deze kwestie geen breekpunt, maar we vragen om de logo’s van de jongerenorganisaties van de “democratische” partijen van de affiche te halen en deze te vervangen door de partners die effectief tegen de sociale afbraakpolitiek willen vechten. We vragen bij deze om op het voorstel tot affiche terug te komen of om het Oost-Vlaamse voorstel te volgen.

Met de meeste hoogachting,

Voor Blokbuster, Nikei De Pooter

jongerenmars@lsp-mas.be

Voor Internationaal Verzet, Vincent Devaux

marchedesjeunes@lsp-mas.be

Delen: Printen: