Betalen lagere studiebeurzen misschien de douche van Arena?

Een van de laatste beslissingen van de vorige Minister voor het Hoger Onderwijs van de Franse Gemeenschap, Françoise Dupuis (PS), was de verstrenging van de criteria voor het krijgen van een studiebeurs. Misschien heeft deze maatregel het voor haar collega Arena mogelijk gemaakt om haar ministeriële douche te betalen?

Simon Hupkens

De burgerlijke pers laat graag uitschijnen dat zij deze specifieke maatregel bekendmaakte, maar EGA/ALS voerde er reeds campagne tegen sinds het begin van het academiejaar. Want inderdaad, vanaf dit jaar is er een nieuw criterium om te bepalen wie recht heeft op een studiebeurs: het kadastraal inkomen van de ouders van de student(e).

Als de ouders huurinkomsten hebben van een ander gebouw dan hun woning, wordt de kandidaat beursstudent(e) zonder verder onderzoek geschrapt. Deze maatregel wordt bovendien als “progressief” voorgesteld: iedereen die onroerende huurinkomsten heeft, wordt voorgesteld als een rijke bourgeois. De PS, die reeds lange tijd alle realiteitszin heeft verloren, beseft niet dat deze huur-inkomsten ook een bescheiden aanvulling kunnen zijn voor het loon van veel arbeiders.

De FEF (Federatie van Franstalige studenten) merkt terecht op dat het eenvoudig verhuren van een garage het recht op een studiebeurs uitsluit. Deze maatregel treft een groot aantal studenten voor wie een studiebeurs zonder meer een noodzaak is om te kunnen verder studeren. De huidige minister van onderwijs, Marie-Dominique Simonet (CDH) belooft naar een oplossing te zoeken, een refreintje dat reeds gehoord werd in oktober toen de hogescholen op straat kwamen om te protesteren tegen het slechte onderwijsbeleid.

Het zwakke engagement van de minister rond dit onderwerp toont aan dat het studentenprotest tegen de antisociale maatregelen van de burgerlijke partijen opnieuw moet opgestart worden, om zo te verhinderen dat studeren voortaan wordt voorbehouden voor de kinderen van de rijken.

Delen: Printen: