Politieke jongerenorganisaties in Dilbeek houden debat: LSP tegenover neo-liberalen

Op dinsdag 1 februari was er een debat tussen vertegenwoordigers van de actieve jongerenorganisaties uit Dilbeek. Daarbij waren er sprekers van LSP, CD&V, VLD, NVA en VB. SPA en Groen lieten verstek gaan. Terwijl de grote partijen ‘oudere’ jongeren lieten spreken, waren de twee LSP-sprekers respectievelijk een student en een scholier. Zij werden vergezeld door een 15-tal leden van LSP in de zaal.

Benjamin Vervondel

Het debat werd georganiseerd door de VLD-Jongeren dat alle lokale politieke partijen aanschreef. Wij vonden dat de VLD-Jongeren een fout maakten door ook het VB uit te nodigen en hen te aanvaarden als normale partij. Desalniettemin beslisten we om twee lokale vertegenwoordigers te laten spreken in het debat. Op het debat waren er in totaal een 50-tal aanwezigen. Die zagen er hoe de traditionele partijen en het VB opkwamen voor een asociaal beleid. Enkel de LSP-vertegenwoordigers gingen in tegen de logica van het huidig systeem. Er werd gediscussieerd over een aantal thema’s.

Het eerste thema was de positie van migranten in de samenleving en meer bepaald over de maatregel om van de kennis van het Nederlands een voorwaarde te maken om een sociale woning toe te kennen. Het VB hamerde uiteraard op de slogan ‘aanpassen of terugkeren’. Maar ook de vertegenwoordigers van de andere partijen hadden er geen probleem mee dat de kennis van de taal een voorwaarde zou worden om toegang te krijgen tot sociale woningen. De LSP-sprekers legden daartegenover nadruk op het massaal tekort aan sociale woningen waardoor naar methoden gezocht wordt om groepen uit te sluiten. In plaats van op te komen voor meer sociale woningen, wordt gezocht hoe een bepaalde laag in de samenleving kan uitgesloten worden.

Het tweede thema ging over de legalisatie van soft drugs. De vertegenwoordigers van CD&V en VB kozen daarbij voor de weg van repressie. De VLD-jongeren pleitten er voor legalisatie. Een VB-spreker waarschuwde dat met soft drugs niet “dezelfde fout” mag gemaakt worden als destijds gemaakt werd met het algemeen toelaten van alcohol. Wellicht had hij die opmerking beter niet gemaakt toen zijn organisatie vorige week bij een bezoek van Dewinter drie gratis vaten gaf… LSP bracht in deze discussie het standpunt naar voor dat er een depenalisatie moet komen: het niet langer criminaliseren van druggebruik.

De laatste discussie ging over jongerenwerkloosheid. Zowat alle partijen stelden er dat werklozen profiteurs zijn. De term “sociaal profitariaat” viel er veelvuldig. De LSP-sprekers verdedigden de noodzaak van een radicale arbeidsduurverkorting om zo het werk te verdelen in plaats van de werkloosheid. Een VB-vertegenwoordiger verklaarde 55 uur per week te werken en stelde dat dit als voorbeeld zou moeten genomen worden.

Terwijl de traditionele partijen en extreem-rechts opkomen voor het opvoeren van de flexibiliteit en een aanval op de werkende bevolking willen uitvoeren, komen wij op voor een socialistisch alternatief waar de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist