Het Brugmann-ziekenhuis is een publieke instelling. Maandag werd er gestaakt tegen de asociale maatregelen van de regering. Ondanks de stelling van de site van Le Soir dat er in de ziekenhuizen van het Brusselse Iris-netwerk geen actie werd gevoerd, bleek de staking in Brugmann goed opgevolgd te worden.

De syndicale militanten mobiliseerden gedurende twee weken waarbij een pamflet werd verspreid en er waren ook twee algemene vergaderingen voor het personeel.

Uiteindelijk stonden een 50-tal stakers de volledige ochtend voor de poorten van het ziekenhuis in een levendig en aangenaam piket. De drie vakbonden waren er vertegenwoordigd. Het is niet duidelijk hoeveel personeelsleden uiteindelijk gestaakt hebben, maar er was wel een grote actiebereidheid. Deze staking was nog maar een begin!