Nationale meeting van de PSOL in Porto Alegre

Tijdens het WSF in Porto Alegre hield de P-Sol (Partido Socialismo e Liberade, partij voor socialisme en vrijheid) haar tweede nationale meeting. Hannah Sell van de Socialist Party in Engeland en Wales en lid van de internationale leiding van het CWI brengt verslag uit vanuit Porto Alegre.

Hannah Sell

In zijn toespraak op het WSF verwees de Braziliaanse president Lula naar de tegenbetogers van de nieuw opgerichte Partido Socialismo e Liberade en andere activisten. Lula probeerde de actie van de hand te doen en stelde dat de betogers "kinderen van de PT" zijn en "met liefde zouden opgevoed worden".

Het belang van de stelling van Lula ligt louter bij het feit dat hij zich genoodzaakt zag om zich direct tot de betogers te richten aangezien deze niet zomaar konden afgedaan worden als onbelangrijk. De ‘kinderen’ van de regering-Lula, zijn de jongeren die opgroeien in omstandigheden waarbij het onderwijs wordt aangepakt.

In het land zijn er heel wat neo-liberale aanvallen op het onderwijs en andere sectoren waardoor er meer en meer naar een alternatief wordt gezocht. Tienduizenden jongeren hebben deelgenomen aan het WSF en na de energieke strijdbare tussenkomst van de P-SOL zal deze nieuwe partij versterkt pogen om een instrument te worden waarmee verandering kan afgedwongen worden.

De P-SOL hield tijdens het WSF haar tweede nationale meeting. Meer dan 1.800 mensen zaten gedurende 10 uur in de bakkende hitte voor een meeting "voor strijd, geluk en solidariteit", zoals de voorzitter het stelde. De meeting werd gekenmerkt door een enorm enthousiasme en een democratische openheid. Bij de aanvang van de meeting trokken honderden jongeren in de zaal met spandoeken en vlaggen waarbij ze zongen en op hun drums de gezangen begeleidden.

Activisten van de P-SOL hadden heel wat redenen om tevreden te zijn met de vooruitgang die al geboekt is. Om als officiële partij te kunnen geregistreerd worden in Brazilië moeten 400.000 handtekeningen verzameld worden. De P-SOL heeft er nu reeds 430.000 en gaat voor een doelstelling van 500.000. Doorheen de meeting waren er toespraken en begroetingen door vakbondsactivisten en leiders die gebroken hebben met de PT en/of overwegen om aan te sluiten bij de P-SOL.

De meeting werd ook gekenmerkt door haar internationalisme. Trotskistische en linkse partijen uit heel de wereld mochten hun groeten overbrengen. Joe Higgins en ikzelf spraken respectievelijk namens de Socialist Party in Ierland en de SP in Engeland/Wales.

De meeting ging akkoord met een aantal resoluties. Er was een korte politieke resolutie met de prioriteiten voor de campagnes de komende periode – waaronder deelname en het organiseren van de strijd tegen de besparingen in het onderwijs, tegen privatiseringen, voor landhervormingen en voor het terugtrekken van de Braziliaanse troepen uit Haïti. De resolutie stelde ook voor om een debat te voeren over de mogelijke kandidatuur van Heloísa Helena, de leider van de partij en een populaire figuur, bij de presidentsverkiezingen van 2006. Nu al krijgt zij 3 tot 5% in de opiniepeilingen. Deze resolutie werd goedgekeurd na een discussie waarin ook vier leden van de Braziliaanse CWI-afdeling, Socialismo Revolucionario (SR), tussenkwamen. De resolutie vormde een aanvulling op het politiek programma dat goedgekeurd was op de eerste nationale meeting in juni vorig jaar. In dat programma werd expliciet ingegaan op de noodzaak van socialisme en revolutie. Het programma van de P-SOL en haar democratische aanpak plaatsen deze partij op een hoger niveau dan gelijk welke nieuwe formatie in Europa. Als een partij die vooral gevormd wordt door revolutionaire en trotskistische stromingen, is het geen "brede" partij in de normale betekenis van het woord, maar het potentieel voor de partij is enorm en de P-SOL krijgt een grote echo onder de radicaliserende massa’s van Brazilië.

Het is echter nog een nieuwe partij waarvan het karakter nog niet volledig bepaald is. Het was enorm positief dat de meeting besliste om in november of december van dit jaar een nationaal stichtingscongres te houden waarbij er afgevaardigden democratisch worden verkozen. In de aanloop naar dat congres zal er een periode van debat zijn waar verschillende thema’s zullen besproken worden. Eén van de discussiepunten is de nadruk die de partij legt op electoraal succes. Terwijl er duidelijk heel wat mogelijkheden zijn om met de P-SOL te scoren bij verkiezingen en het profiel van de partij hierdoor te versterken, zou een loutere electorale strategie ertoe leiden dat de P-SOL haar potentieel onder de radicaliserende lagen en de armsten in het land niet volledig zou benutten. In het debat zal Socialismo Revolucionario, dat met kameraad André Ferrari een lid heeft in de nationale leiding van de P-SOL, ervoor pleiten dat de partij verder ontwikkelt als een radicale socialistische partij gebaseerd op klassenstrijd. We zullen er ook voor pleiten om de partij sterker uit te bouwen aan de universiteiten, op de werkplaatsen en in de volkswijken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist