Home / Op de werkvloer / Betoging 2 december 2011 / GENT. Interviews aan de stakingsposten

GENT. Interviews aan de stakingsposten

Ook in Gent bezochten we op de algemene staking van 30 januari vele stakingsposten. Telkens werden we goed ontvangen en was er de mogelijkheid om te discussiëren en onze pamfletten te verdelen we probeerden ook zoveel mogelijk interviews af te nemen om een beeld te kunnen geven van de stemming.

Door een hele reeks correspondenten


Rogers Corporations

Eén arbeider werkte, waarbij hij bijgestaan werd door een bediende (beslist door de directie). Qua veiligheid voor de bediende is dit totaal onverantwoord, aangezien er geen ervaring of kennis over de productie en werktuigen gekend is. Het ACV besliste daarop dat ze voor elk uur dat de bediende gewerkt heeft, de arbeiders voor evenveel tijd het werk zullen neerleggen (sowieso al 4 uur).


Volvo Cars: interview met Patrick Rottier, arbeider en militant bij ABVV

Waarom staak je?

In het verleden is er veel strijd gevoerd omwille van sociale vraagstukken, en hier mag geen afbouw van komen. Mijn probleem is vooral de problematiek van langer te moeten werken, zeker als arbeider in een fabriek is het bijna onmogelijk om na je vijfenvijftigste nog alle taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Hoe is de mobilisatie in de informatiecampagne verlopen?

Er was een goede opkomst aan het piket. Ook de mobilisatie de afgelopen weken in het bedrijf was goed, wat duidelijk aantoont aan dat onze mensen wel degelijk bezig zijn met hun toekomst, ook de jongeren binnen het bedrijf, die de afgelopen week maar al te vaak werden voorgesteld als zijnde tegen de staking.

Denk je dat de staking ervoor zal zorgen dat de regering de besparingen zal terug schroeven?

De actie is sowieso een succes. Diegenen die willen werken kunnen dit doen, maar dit heeft weinig zin aangezien de hele productielijn stil ligt. Hopelijk zal de staking er toe leiden dat de regering en de vakbonden terug samen gaan zitten. Een fundamentele oplossing zal dit echter niet kunnen bieden, aangezien het probleem veel verder gaat dan België: een Europese aanpak zal noodzakelijk zijn.


Interview met Theo Van Der Wilt, arbeider en ACV-militant bij DSV

Waarom staak je?

Als arbeider in een ploegensysteem werken is bijzonder slopend. Momenteel werk ik 4/5 om mee te kunnen, maar dan nog blijft het zwaar. Als we dan ook nog eens langer gaan moeten werken gaat dit nog zwaarder worden.

Was er een invloed van het media-offensief?

Het media-offensief was vooral voelbaar bij de bedienden, bij de arbeiders die zware fysieke arbeid moeten leveren was er wel veel enthousiasme en sympathie voor de staking.

Denk je dat de staking ervoor zal zorgen dat de regering de besparingen zal terug schroeven?

De regering pakt de kwestie volledig verkeerd aan. Jarenlang heeft de regering zich in de kosten gewerkt, en nu worden deze allemaal in 1 keer afgewenteld op de werkende bevolking. Nu al zijn er veel mensen die amper rondkomen op het einde van de maand, en dit gaat de komende periode alleen maar erger worden met deze besparingen.


Interview met Stijn Van Geem, arbeider en ABVV-militant bij Arcelor-Mittal

Waarom staak je?

In de eerste plaats als reactie op de besparingspolitiek die de afgelopen maanden door de nieuwe regering is aangekondigd.

Hoe is de mobilisatie in de informatiecampagne verlopen?

Uiteindelijk hebben we vrij veel mensen in het bedrijf kunnen bereiken, maar de mobilisatie is wel zeer laat op gang gekomen door gebrekkige en late informering vanuit Brussel.

Was er een invloed van het media-offensief?

We hebben recent nog heel wat problemen gehad in verband met de afgesloten CAO, waardoor er ook voor deze staking toch wat verschillende opinies waren bij de arbeiders, wat er voor zorgde dat dezen ook vatbaarder waren voor het anti-stakingsoffensief in de media. We hebben dit vooral proberen tegengaan door met de mensen op de werkvloer te blijven discussiëren. Ook bij jongeren was er niet echt veel enthousiasme, maar ook dit hebben we proberen oplossen door veel te discussiëren.

Denk je dat de staking ervoor zal zorgen dat de regering de besparingen zal terug schroeven?

Het actievoeren mag niet stoppen na vandaag. Volgens mij moeten de vakbonden vandaag al dreigen met nieuwe acties als er geen gehoor aan de staking van vandaag wordt gegeven.


Interview met Mark de Visscher – ABVV Honda

Dag Mark, hoe hebben jullie de voorbereiding van deze staking aangepakt?

“We hebben in totaal 4 pamfletten verdeeld met informatie en zijn gaan spreken in de refters. Deze informatieverspreiding heeft een reële impact gehad. Er is veel volk thuis gebleven. Deze morgen zijn slechts 12 arbeiders binnen gegaan. Van de bedienden gaan er wel heel wat werken. De patroons beweren dat wij de werkwilligen gijzelen, maar dat klopt niet. Kijk, wij hebben hier zelfs een rode loper uitgerold voor alle werkwilligen.”

“Trouwens, als ze een indexsprong durven voorstellen dan zal het er serieus tegen zitten. Want de indexering van onze lonen verdedigen is enkel maar ervoor zorgen dat onze koopkracht wordt behouden. Dat zijn geen loonsverhogingen hé.”

“We hebben ons best gedaan om aan de werknemers hier uit te leggen dat al onze verworvenheden niet door Sinterklaas cadeau gedaan zijn. Alles wat we hebben bekomen is er gekomen door te staken. En dat gaan we nu niet laten afpakken.”

“Deze staking is ook een grote waarschuwing voor wat de regering nu al aankondigt voor een tweede besparingsronde. Tegen eind februari zoekt de federale regering nog eens 2 miljard euro en ook de Vlaamse regering zal nog extra besparingen aankondigen. Denken ze echt dat ze ons nog meer kunnen doen inleveren? Waarom wordt het bankgeheim niet afgeschaft dan krijgen we eens zicht op de echte vermogens en rijkdom in dit land en kan er een vermogenskadaster worden opgesteld. De fiscale fraude aanpakken zou een grotere prioriteit moeten krijgen. Dat is toch niets minder dan diefstal van gemeenschapsmiddelen.”


Taminco. Gesprek met drie militanten. ACLVB: Rudi ABVV: Patrick ACV: Piet

Wat is de reden dat jullie staken?

Er zijn verschillende redenen: er is de vrees voor de index, de pensioenen, en natuurlijk ook de onrechtvaardigheid die ervoor zorgt dat de zwakkeren de crisis betalen terwijl de winsten van de grote bedrijven oplopen en ze niet eens belastingen hoeven te betalen. Voor de werklozen betekenen deze besparingen een verlenging van de wachttijden in een periode van hoge jongerenwerkloosheid.

Alle militanten staken. De bedienden staken niet vandaag en er is ook een deel van de arbeiders die in de fabricage werken en die niet kunnen staken omdat het bedrijf anders 3 dagen stil ligt. De meesten onder hen zouden wel willen maar dat mag niet. Het onderhoud, laden en lossen staken dan weer wel.

Hoe verliep de communicatie?

Staken doe je niet zomaar. Het is een middel dat je gebruikt wanneer je met je rug tegen de muur staat. Wij wilden, in aanloop van deze stakingsdag, vooral de mensen aan het denken zetten over de onrechtvaardigheid, de gevolgen van de crisis en de besparingen en over de noodzaak van het staken.

Voor de rest hebben we voorzichtig gemobiliseerd. Een belangrijke reden voor mensen was bijvoorbeeld de onzekerheid rond de regionalisering van de hypothecaire belastingaftrek, maar ook de agressieve houding ten overstaan van de index. Indien ze daar willen aan raken zal de stakingsbereidheid enkel maar groeien.

Hoe hebben jullie het media-offensief tegen de staking ervaren?

We gaan ervan uit dat het voor veel mensen nog te weinig leeft. De media heeft een heel sterke invloed. Zij maken er een generatieconflict van terwijl het ook gaat om het pensioen en de lonen van de jongere werknemers. Er is in België nog steeds de mogelijkheid om te consumeren zoals voorheen. Mensen voelen de besparingen nog niet in hun portemonnee, maar daar zal verandering in komen.


Vincolit. Interview met ABVV-delegee Hendrik Van Eename en ACV-militanten: Mario, Patrick & Ben

Waarom staken jullie vandaag?

ACV-militant: De besparingen vandaag zijn onrechtvaardig. Samen met de druk om langer te werken lijkt het wel alsof ze ons 100 jaar terug in de tijd willen katapulteren. Als we vandaag ‘ja’-knikken is het hek van de dam. We kunnen niet blijven aanvaarden wat ze ons opleggen. Indien we dit niet stoppen zullen de jongeren van vandaag werken tot hun 70ste of 75ste nadat ze eerst in langdurige werkloosheid terecht komen zonder uitkering.

ABVV-delegee: Bovendien komt dit besparingsplan bovenop een hele reeks van redenen tot ongenoegen. Dit zorgt ervoor dat de bereidwilligheid heel groot is.

Hoe verliep de communicatie in verband met de staking?

ABVV & ACV: De verschillende bonden (ABVV en ACV) werken goed samen. De pamfletten van de vakbond hebben hun impact niet gemist: iedereen van de arbeiders staakt mee en ook een deel van de bedienden.

Hoe zien jullie de toekomst in?

ABVV: Uiteraard blijft het hier niet bij. De regering zal nieuwe besparingen aan dit pakket toevoegen. Nieuwe acties zijn dan onvermijdelijk. Anderzijds moeten we rekening houden met het feit dat de crisis er voor zorgt dat staken een financieel harde dobber wordt voor de arbeiders.

ACV: Indien deze besparingen niet terug gefloten worden, zal er verdere actie moeten volgen. We moeten wel iets doen. Een 48-urenstaking is absoluut noodzakelijk in dat geval.


Brandweer Gent

Waarom staan jullie hier op de betoging in Gent?

Wij kunnen niet staken, maar wij manifesteren mee omwille van de wijziging van statuut. Die verandering binnen het besparingsplan van Di Rupo betekent dat wij niet meer zullen genieten van het statuut van de veiligheidsdiensten. Andere sectoren zoals politie, militairen, rijdend personeel van de NMBS kunnen dit wel nog, maar voor ons geldt dat wij 4 jaar langer zullen moeten werken.

De meerderheid van onze collega’s kunnen dit onmogelijk aan. Vandaag bestaat er nog de mogelijkheid om te kiezen. Maar indien dit voor iedereen de regel wordt zullen sommigen gewoonweg aan het werk ten onder gaan. Daarenboven betekent dit dus dat steeds minder jongeren ons korps zullen kunnen versterken. Dit terwijl ze steeds meer fysieke paraatheid van ons vragen: dat slaat als een tang op een varken.

Indien deze wijziging van het statuut niet wordt teruggeroepen zal sociale strijd volgen. Dat is onvermijdelijk.


ABC. Gesprek met Tim (ABVV), Marnix (ACV) en Alain en Marnic (ACLVB)

Waarom staken jullie vandaag?

Er zijn verschillende redenen. Enerzijds wordt de “landingsbaan” weggenomen voor de oudere werknemers. Voor jongeren, waar vandaag een grote werkloosheid heerst, wordt de uitkering uitgesteld en afgeknabbeld. Enerzijds worden we gedwongen om maar te werken tot 58 omdat we nadien niet productief genoeg zijn en anderzijds wordt je als 20-jarige verteld dat je niet voldoende ervaring hebt. Het lijkt wel alsof je zo rond de 35 jaar moet zijn om een job te kunnen vinden. Van de 200 werknemers zijn er vandaag 4 werkwilligen.

Langer moeten werken is een leugen. Het is niet nodig als we enkel en alleen de belastingen van de bedrijven terug op het wettelijke niveau brengen. Bedrijven betalen minder belastingen dan ons maar ze maken wel miljarden winst.

Hoe zien jullie de komende periode?

Eerst zal het afhangen van wat er in Brussel besproken wordt. De vraag is wel of ze eigenlijk echt onderhandelen. Van Quickenborne sprak zich uit tegen de staking door te zeggen dat er onderhandelingen moeten zijn. Wel, die waren er niet, nu heeft hij ze…

En daarna zullen verdere acties noodzakelijk zijn. We moeten wel. Voor de werknemers en onze kinderen en onze kleinkinderen. Het is voor hen dat we hier vandaag staan in tegenstelling tot wat de media beweren.


SOLUTIA: interview met Werner

We staken omdat we beu zijn dat wij van alles de afrekening krijgen. De banken hebben de crisis veroorzaakt, maar zij moeten helemaal niets bijdragen. Wij moeten nu later op pensioen gaan. Vooral het feit dat die pensioenhervorming zonder enige vorm van overleg is doorgevoerd steekt ons zwaar op de maag. De index wordt constant aangevallen, het meeste recente idee dat de ronde doet is dat er een indexsprong zou worden overgeslagen. Eén overgeslagen indexsprong aan het begin van je carrière betekent dat je in totaal zo’n 50.000 € minder gaat verdienen. Verder ligt ook de sociale zekerheid onder vuur, die zou verder verzwakt worden. Ook heel die anti-vakbondscampagne die in de media gevoerd is geweest stoort ons enorm.

Het loon van de nieuwe generatie, die achter ons komt, zal lager zijn dan de onze. De studenten zijn zogezegd tegen de staking, maar uiteindelijk is het ook in hun belang dat we hier staan.

De energieprijzen stijgen voortdurend. Electrabel heeft aangekondigd haar prijzen te zullen laten stijgen ‘omdat het te warm is geweest’. Omdat ze niet genoeg verkocht hebben dus. Het zijn net die energieprijzen die een enorme stijgende invloed uitoefenen op de index nu. Mensen kunnen zich nu al minder (financieel) permitteren.

Solutia betaalt nu 1840 € belasting, terwijl ze wel 84 miljoen € winst gemaakt hebben. De grote bedrijven mogen gerust meer belasting betalen. De notionele intrestaftrek heeft gezorgd voor enorm veel meer winst voor de bedrijven, maar heeft amper geleid tot enige stijging van de werkgelegenheid. Arcelor Mittal betaalt maar 500 € aan belastingen.

De uitspraak van Tobback dat deze staking een atoombom is, is een ongelukkige uitspraak. Die band van de rode vakbond met SP.a, moet dat nog? Op de werkvloer, naar het personeel toe, proberen we vooral de rol van de NV-A duidelijk te maken, een stem voor de N-VA te ontraden.


AMCOR: interview met François

Wij staken tegen de maatregelen van de federale regering. De maatregelen die al genomen zijn gaan we allicht niet meer kunnen terugdraaien, maar we staken vooral tegen de maatregelen die nu nog gaan komen. Een van de pistes die ze nu aan het overdenken zijn is een indexsprong.

Een tweede reden waarom we staken is omdat de arbeiders al genoeg betaald hebben. Het grootkapitaal mag ook eens betalen. De banken mogen ook eens bijdragen, er moet een miljonairstaks komen, de notionele intrestaftrek mag eens aangepakt worden.

In de media wordt constant gesteld dat de acties te vroeg of te laat plaatsvinden. Voor nieuwjaar hebben we al betoogd om te tonen dat we het met dit beleid niet eens zijn, toen was het zogenaamd te vroeg, nu is het dan weer zogenaamd te laat. Als je niets doet gaat er nooit iets veranderen.

Voor verdere acties moeten we natuurlijk eerst afwachten en kijken wat de stakingsbereidheid vandaag is.

Bij ons op het bedrijf zijn er twee afdelingen. De ene afdeling is heel gemakkelijk stil te leggen, de stakingsbereidheid is daar meestal ook erg hoog. Meestal organiseert de directie één dag technische werkloosheid per maand op die afdeling, deze maand is die natuurlijk voor vandaag, tijdens de staking, gepland. De andere afdeling is moeilijker stil te te leggen, maar voor deze staking hebben we ook vanuit het personeel daar de vraag gekregen of ze mochten meestaken. Vervolgens heeft één van hun chefs lopen intimideren met sancties voor stakers. Desondanks is toch ongeveer 25% van die afdeling is staking.

Bruno Tobback? Op sommige punten ben ik het met hem eens, op andere punten zit hij echter fout. Wat mij vooral stoort is dat binnen de regering vooral de VLD haar standpunten binnenhaalt, terwijl de VLD en de SP.a toch ongeveer evenveel stemmen gehaald hebben.. De SP.a met de PS samen zijn zelfs stuk groter dan de VLD en de MR samen. Ook de CD&V en CDH zijn niet zo groot. De VLD voelt zich natuurlijk geruggensteund door de NV-A, maar de SP.a had toch wel het been meer steef kunnen houden.

Tobback komt wel bij de vakbond spreken als hij stemmen moet halen, maar wanneer levert hij eens een dienst terug? Een socialistische partij dient het belang van de arbeiders centraal te stellen, niet die van de industriëlen.

Veel van diegenen die nu werken zijn begonnen op 14, 15, 16 jaar met werken. En die zijn niet hooggeschoold, dat is dus geen zittend werk hé. Er zijn ook 600.000 werklozen in België, dus waarom langer werken? Op deze manier ontstaat er een generatie jongeren die niet gaat kunnen werken, die misschien wel nooit aan werk gaan geraken.

Het zijn de werkgevers die ons werk moeten aanbieden. Ze weigeren mensen omdat ze geen ervaring hebben, maar het is logisch dat je het werk nog moeten leren als je net van de schoolbanken komt. De werkgevers hebben geen geduld meer.

Er zijn veel mensen die aan interimcontracten moeten werken. Ik ken mensen die al twee jaar ergens werken, altijd met dagcontracten. Dan heb je geen jobzekerheid, iedere volgende dag kan je job gedaan zijn, bovendien kun je dan ook niet een lening aangaan om een huis te kopen.

De fiscale fraude en de lage (reële) vennootschapsbelasting, dat is de grootste schande die er bestaat in België. Bij de belastingdienst mogen ze zelf niet meer beslissen welk bedrijf ze gaan controleren, de computer bepaalt dat voor hun. Daarnaast moeten ze ook nog eens toelating krijgen van hun overste, als die zegt dat het bedrijf te cruciaal is voor België mag de controle niet doorgaan.

Ons bedrijf betaalt geen één cent belasting op hun winst aan de staat. Nochtans maken ze wel zo’n 16 miljoen € winst. Ook de notionele intrestaftrek is een schande. Zoiets bestaat enkel in België.

Electrabel maakt 15 miljard € winst, maar de elektriciteit is een heel pak duurder dan in het buitenland. De subsidies voor zonnepanelen is vooral naar een aantal bedrijven gegaan die heel vele zonnepanelen geplaatst hebben, soms wel ter grootte van enkele voetbalvelden. Volvo, Colruyt, Katoennatie, ze hebben allemaal een hoop zonnepanelen geplaatst.

Leave a Reply