Afgelopen zaterdag hield Rood!, de nieuwe beweging die ontstond toen SP.a-Rood de deuren van de SP.a achter zich toesloeg, een stichtingsconferentie. Er was een goede opkomst van militanten uit verschillende regio’s en met verschillende politieke achtergronden. Dat leidde tot enig debat met respect voor elkaars eigenheden en gevoeligheden. Een brede beweging waarin verschillende standpunten een plaats kunnen vinden, is een verfrissend gegeven ter linkerzijde.

Verslag: Geert. Foto’s: Thomas

Rood! is een nieuwe beweging die het met weinig middelen en amper enige structuren moet doen. Gezien die achtergrond is het houden van een conferentie om de beweging op rails te zetten en daar een politieke discussie aan te koppelen een belangrijke verdienste. Toen SP.a-Rood de beslissing nam om uit de SP.a te stappen heeft LSP meteen een discussie gehad met de organisatoren van deze beweging waarbij we aankondigden dat we bereid waren om constructief aan dit initiatief mee te werken. Er is een enorm potentieel voor een open linkse kracht, maar anderzijds is er veel werk om die kracht op poten te zetten.

Op de conferentie werd een aanzet gegeven om tot structuren voor de nieuwe beweging te komen met richtlijnen voor het functioneren van de lokale afdelingen en een nationale leiding. Er werd ook meteen bepaald dat eventuele mandatarissen van de beweging geen financieel voordeel mogen halen uit hun politiek mandaat.

De politieke discussie leverde enkele kernpunten op waarrond Rood! actief zal zijn: een onvoorwaardelijke steun aan het verzet tegen het besparingsbeleid, het voeren van een ideologische strijd rond de echte tegenstellingen (“tussen werkend België en speculerend België”), tegen de dictatuur van de markten,… Er was enige discussie rond het centraal stellen van de eis om de banden tussen vakbonden en besparingspartijen te breken, maar uiteindelijk besloot een ruime meerderheid van de conferentie om dit punt mee te nemen.

Een ander discussiepunt was de concrete uitwerking van de gemeenteraadsverkiezingen en de mogelijkheid van samenwerking met een partij als Groen, wat eerder vorige week in de media werd aangehaald. Verschillende LSP-militanten maakten duidelijk dat dit voor ons bijzonder moeilijk ligt. Niet alleen stapt Groen op nationaal vlak een heel eind mee in de besparingslogica van de regering waar ze zo graag had ingezeten, ook op lokaal vlak heeft de partij niet altijd een goede reputatie, onder meer door zich niet tegen de verzelfstandiging van het stedelijk onderwijs te verzetten. Wij denken dat Rood! zich het beste kan positioneren als sterke linkse oppositiekracht, dit betekent links van zowel SP.a als Groen. Ongetwijfeld zal deze discussie nog worden voortgezet.

De beweging maakte ook van de dag gebruik om een campagne voor te stellen in het kader van de “Tax Shame Day”. Vanaf 12 februari moeten de bedrijven gemiddeld geen belastingen meer betalen. Bedrijven betalen immers slechts 11,8% belastingen, vooral de grote bedrijven dragen amper bij tot de gemeenschapskas waar grote bedrijven als de banken anders wel gretig gebruik van kunnen maken als ze in de problemen komen. Rood! wil rond 12 februari enkele acties houden om dit aan te klagen.

Na de conferentie volgde een nieuwjaarsdrink met tal van sprekers en muzikale intermezzo’s. Daarbij werd ook gesproken door vertegenwoordigers van linkse formaties uit Portugal en Griekenland. Erik De Bruyn kondigde er de start van een précampagne in Antwerpen aan met enkele affiches.

Dit was een geslaagde eerste conferentie. Er zullen ongetwijfeld nog discussiepunten opduiken, maar het siert de nieuwe beweging dat daar ruimte voor is. Er is een breed potentieel voor open linkse formatie die verschillende standpunten en stromingen verenigt en ook ruimte geeft om eigen klemtonen te leggen. Het zal er nu op aankomen om het potentieel te realiseren aan de hand van tussenkomsten in strijdbewegingen en de opbouw van een sterke linkse kracht.