Home / Op de werkvloer / Betoging 2 december 2011 / BRUGGE. Interviews aan de blokkade van het verbindingsdok van Zeebrugge

BRUGGE. Interviews aan de blokkade van het verbindingsdok van Zeebrugge

In Zeebrugge spraken we met een militant van het ABVV die anoniem wenste te blijven en een militant van het ACV.

Interviews door Thomas


Blokkade aan het verbindingsdok van Zeebrugge. Anoniem, havenarbeider, militant van ABVV

Ik zie dat u zich kwaad maakt over de maatschappij?

Het is ongelooflijk dat door speculatie de gewone dingen altijd maar duurder en duurder worden. En daar wordt bijna niets tegen gedaan. Het wordt zelfs de normaalste zaak van de wereld genoemd.

Het is een van de redenen waarom volgens actie gevoerd moet worden?

Er moet echt actie gevoerd worden. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Mensen worden gewoon bestraft met slecht beleid, en dat is overal zo. En in feite wordt daar al tegen geprotesteerd. Kijk maar naar Occupy.

Is het daarom geen tijd om op Europees niveau een staking te organiseren?

Ik vind van wel. Maar ik geloof niet in Europa. Het heeft veel kapot gemaakt, vind ik. Het heeft ons enkel de slechte dingen gebracht. Je ziet dat ook in het wegtransport bijvoorbeeld. Internationale chauffeurs komen vaak uit de oude Oostbloklanden. Het zijn mensen die bij wijze van spreken voor een appel en een ei rijden. Het ondergraaft de condities van de Belgische chauffeur.

Ze weten vaak ook niet waarom gestaakt wordt.

Een internationale chauffeur zou toch op z’n minst Engels moeten kunnen spreken. Het moet in het rijbewijs geïntegreerd zijn. Het is een van de dingen om henzelf en ons te beschermen tegen de politiek van het tegen elkaar uitspelen. Ze moeten kunnen begrijpen waarom wij bijvoorbeeld staken.


Blokkade aan de achterhaven van Zeebrugge. Frederik Blanckaert, havenarbeider, militant bij ACV

Kunt u de situatie her beschrijven? Wat doet dit piket?

Van dit piket is het de bedoeling om de achterhaven te blokkeren. De bedrijven aan de kaaien zijn daarmee afgesloten. Verderop staan piketten bij andere toegangswegen.

Heeft dit piket al veel mensen moeten tegenhouden?

Toch een aantal. Vooral mensen die in de logistiek werken natuurlijk. Onder wie veel buitenlandse chauffeurs, maar ook een paar Belgen die toch aan het werk waren.

Veel buitenlanders dus die niet op de hoogte zijn van de staking?

Ja. Ik heb ook voor internationaal transport gewerkt en je kent die bazen als er staking is: “rij maar en je ziet wel”. Het leeft nog altijd bij de werkgevers om toch af te tasten of er geen mogelijkheden zijn om er door te geraken.

Wat is volgens u de reden om de haven plat te leggen en om te staken?

De sociale afbraak. Bovendien ligt het personeel in de haven constant onder vuur door Europa. Er zijn al twee Europese besluiten voor de havens gepasseerd en er staat nu een derde in de steigers. Daarnaast heeft minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) al aangekondigd het stelsel van havenarbeid te willen ‘moderniseren’. Maar wat betekent dat, moderniseren?

Er is dus onzekerheid?

Je moet toegeven: regeringsleiders zijn creatief met taal. Vroeger wilden ze het allemaal liberaliseren. Nu gaan ze het moderniseren. Maar wat staat ons te wachten? Ons statuut als dokwerker is uniek en ze moet daar van afblijven. Wat zullen we krijgen als door Europese richtlijnen mensen uit bijvoorbeeld Polen of de Filippijnen onder slechtere omstandigheden ons werk moeten doen? Mensen die niet voldoende opgeleid zijn, die de taal niet kennen en ver achter zitten op het vlak van werkveiligheid. Moet dat allemaal om nog goedkoper te kunnen werken?

Dit piket staat hier als voorbeeldfunctie. Het dwingt de staking namelijk af. Waren de dokwerkers daar voor gewonnen?

Ik denk van wel. De bereidheid bij de havenarbeiders is vrij groot. Er zijn natuurlijk collega’s die zeggen dat ze niet ’s morgens vroeg komen maar wel zeggen dat ze later zullen langskomen. Het piket blijft hier de hele dag maar tot hoe lang weten we niet precies. Het is niet de bedoeling dat we hier binnen een uur of twee weg zijn.

Leave a Reply