Wereld Sociaal Forum: ‘Lula, jouw plaats is in Davos’

‘Lula verrader’, ‘Lula, jouw plaats is in Davos’. Dat waren slechts enkele slogans die geroepen werden op een protestactie met 3.000 deelnemers bij het bezoek van de Braziliaanse president Lula aan het vijfde Wereld Sociaal Forum (WSF) in Porto Alegre.

Christine Thomas

Er waren sprekers van de PSOL, de nieuwe socialistische partij opgericht door parlementsleden die uit de partij van Lula werden uitgesloten omdat ze zich verzetten tegen zijn asociaal beleid. Er werd hard uitgehaald naar de ‘hervormingen’ van de regering op vlak van de pensioenen, arbeidsvoorwaarden en het onderwijs. Het is onmogelijk om tegelijk twee kanten te kiezen: zowel de arbeidersklasse als de kapitalisten. Het is duidelijk dat Lula daarbij de kant kiest van het internationaal kapitalisme. Op het WSF in 2003 in Porto Alegre was Lula juist als president verkozen en kreeg hij een enthousiaste verwelkoming. De 53 miljoen Brazilianen die voor hem hadden gestemd, en in het bijzonder de arbeiders en armen, hadden enorm veel hoop dat de verkiezing van een voormalige arbeider ook hun leven zou veranderen. Twee jaar later wordt de aard van de regering van Lula en diens PT meer en meer duidelijk.

In het Gigantinho stadion kwamen 10.000 aanhangers van Lula samen om hem te horen spreken. Heel wat aanhangers werden met bussen aangevoerd. Maar het protest buiten het stadion en ook door zo’n 300 mensen in het stadion zelf, waren een uitdrukking van de groeiende oppositie tegen het beleid van Lula. Hij is zelfs verder gegaan dan wat gevraagd werd door het IMF op het vlak van een begroting in evenwicht en besparingen. De hervormingen van de arbeidscondities en van het onderwijs, zullen ertoe leiden dat er meer geld is voor privé-universiteiten. Toen actievoerders buiten het stadion opriepen om meer geld te besteden aan de openbare universiteiten, stelde Lula dat de actievoerders een "gepriviligieerde elite" zouden zijn die willen vermijden dat de armen naar de universiteit kunnen! Het is nochtans Lula zelf die regeert in het belang van een gepriviligieerde elite in Brazilië en internationaal. Hij had wellicht niets te zeggen over de 57 miljoen dollar die uitgegeven werd aan het nieuwe presidentiële vliegtuig terwijl tegelijkertijd miljoenen Brazilianen honger lijden?

Lula’s toespraak ging vooral in op de belangrijke rol die hijzelf en Brazilië spelen op het internationale terrein. Daarbij legde hij nadruk op het feit dat hij de Latijns-Amerikaanse en andere neo-koloniale landen organiseert om pakweg meer te zeggen te hebben in internationale kapitalistische instellingen zoals de Verenigde Naties en om meer kruimels van de tafel van de belangrijkste kapitalistische landen te eisen.

In Latijns-Amerika speelt Lula een regionale imperialistische rol. Hij schepte op over zijn recente pogingen om te onderhandelen tussen Colombia en Venezuela en Lula stelde dat de regering-Chavez in Venezuela een Latijns-Amerikaans ‘probleem’ is en geen probleem van de VS. Terwijl veel PT-leden nog illusies hebben in Lula omwille van zijn achtergrond als radicale klassenstrijder, beginnen anderen de partij te verlaten en aansluiting te zoeken bij de PSOL. De organisatoren van het WSF beseften de sterkte van de woede tegen Lula en vroegen daarom aan de PSOL-leiding om geen protestactie te organiseren aan de meeting waar Lula sprak.

In oppositie tegen Lula en de PT, kan de PSOL potentieel snel groeien tot een belangrijke aantrekkingskracht voor de arbeiders en jongeren in Brazilië. Socialismo Revolucionario (het CWI in Brazilië) is actief in de PSOL en komt daar op voor een strijdbaar socialistische programma dat in staat is om een weg vooruit aan te bieden voor de arbeiders en armen in het land.

Delen: Printen: