Home / Op de werkvloer / Betoging 2 december 2011 / BRUSSEL. Verslag en foto’s van piketten in Elsene

BRUSSEL. Verslag en foto’s van piketten in Elsene

Verslag door Clément, foto’s door Bruno

Zowel aan de stelplaatsen Delta en Buyl (MIVB) als aan de ULB, de VUB of bij de concessiehouder van Renault in Elsene werd de stakingsoproep goed opgevolgd. De staking vindt plaats tegen een economische achtergrond die er niet goed uitziet voor werkenden, maar ook niet voor jongeren.

Op de stakersposten aan de ULB was er niet altijd een grote aanwezigheid, maar de strijdbaarheid was wel aanwezig. Er waren personeelsleden en studenten van verschillende organisaties die vanaf 5u30 aanwezig waren op het piket. De traditionele media had de stakers afgedaan als luieriken zonder enige steun, op het piket bleek daar niets van.

Het zit het personeel hoog en dat laten ze steeds meer zien. Overal waar we kwamen, zagen we werkenden die klaagden over hun arbeidsvoorwaarden en die verbeteringen eisten. Het stakingswapen is daartoe aangewezen. “De bazen en ook de managers die de publieke sector overnemen kunnen overgaan tot afdankingen en intimidatie. Wij hebben daartegenover het wapen van de staking.”

Bij Renault en aan de stelplaats Buyl vallen de vakbondsvlaggen op en staan de vuren klaar om de aanwezigen op het piket warmte en moed te geven. De aanwezige arbeiders zijn woest. Ze hebben er genoeg van om ieder jaar opnieuw te stemmen voor lege beloften en holle woorden. Ze hebben er ook genoeg van dat ze dag na dag beledigd worden in de kranten, terwijl ze enkel hun recht op collectieve actie benutten. Het is overigens via dergelijke collectieve actie dat de kinderarbeid werd afgeschaft, merken enkele arbeiders op.

Het is duidelijk dat deze regering haar besparingsoperatie zal willen doorzetten en steeds verder zal gaan. Die besparingen zullen iedereen raken, zowel groene als rode vakbondsleden als werknemers die niet mee staakten. Om ons verzet te versterken, moeten we ons degelijk organiseren en moeten de vakbondsleidingen hun banden met de traditionele partijen breken. We moeten de strijd aangaan, alle sociale verworvenheden zijn immers via strijd bekomen. Die strijd versterken we niet door ons te laten verdelen of door passief af te wachten wat de gevestigde partijen voor ons in petto hebben. We hebben nood aan een arbeiderspartij die onze belangen verdedigt. p>

MIVB

ULB

Leave a Reply