Frankrijk. Een week van mobilisatie tegen afdankingen en voor hogere lonen

Postmannen, spoorwegpersoneel, arbeiders van de gas- en elektriciteitsmaatschappij EDF/GDF , leraars, verple(e)g(st)ers, chirurgen,… en andere werknemers uit de openbare diensten kwamen in grote getale op straat in Frankrijk. De stakingen en de betogingen werden georganiseerd over een periode van vijf dagen. Het zijn de eerste mobilisaties van een dergelijke omvang sinds de beweging tegen de pensioenhervormingen in de lente van 2003.

Leila Messaoudi en Karl Debbaut

Op donderdag 20 januari namen 328.000 mensen deel aan betogingen verspreid over heel Frankrijk. Meer dan 50% van alle leraars ging in staking. Over het geheel van de openbare diensten bedroeg de participatiegraad 20%.

De werknemers van de openbare diensten kwamen massaal op straat tegen de liberalisering die doorgevoerd wordt door de regering van Raffarin en om te protesteren tegen het povere loonakkoord dat hen voorgesteld werd.

De sfeer op de betogingen was erg strijdlustig. De opkomst was groter dan de vakbonden verwacht hadden en wijst op een hernieuwd zelfvertrouwen bij de werknemers van de openbare diensten in hun langdurige strijd tegen de regering Raffarin. Voor de meeste werknemers is het duidelijk dat om de strijd te winnen ze samen met de arbeiders uit de privé-sector moeten strijden. De vakbonden roepen op voor een nationale dag van lokale betogingen op zaterdag 5 februari tegen de aanvallen van de regering op de 35-uren werkweek. Dit moet beschouwd worden als een volgende etappe in de opbouw van een meer veralgemeende beweging in de openbare en de privé-sector ter verdediging van de lonen, om halt toe te roepen aan de lange lijst van ontslagen en tegen het neo-liberale beleid.

De kameraden van Gauche Révolutionnaire (Franse sectie van het CWI) kwamen tussen in de betogingen in Rouen, Marseille, Parijs, Le Havre, Caen en Evreux.We riepen op tot een algemene staking van één dag in de privé- en openbare sector. Onze pamfletten en het blad, l’Egalité, werden goed onthaald. In de betoging in Marseille steunden ongeveer 100 scholieren onze eisen door ons pamflet als badge te gebruiken en het op hun jas vast te pinnen.De acties van 5 februari zullen de kwestie van een algemene staking tegen de regering Raffarin op de agende van de klassenstrijd in Frankrijk plaatsen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist