Sri Lanka. Verslag vanuit Pottuvil

De tsunami heeft vooral toegeslagen op het oostelijke deel van Sri Lanka. De regionale hoofdstad Pottuvil kende de grootste ramp uit haar geschiedenis. Deze beschrijving was voor ons veel meer dan een verslag toen we het oosten van Sri Lanka bezochten. We werden er begroet met een stilte eigen aan begrafenissen en de ogen van veel mensen vertonen tekenen van overmatig huilen na de gevolgen van de dodelijke vloedgolven.

Siritunga Jayasuriya, algemeen secretaris van de United Socialist Party (USP)

Sommige “families” verloren zowat iedereen behalve één familielid die net naar een andere stad was gegaan of die ver weg op zee aan het vissen was. Geen enkele familie is niet aangetast door de dood en vernieling. In het bekende plaatsje Arugambay, een dorp waar veel surfers naar toe kwamen, blijven enkel de straten herinneren aan het toeristische verleden.

Het hulpteam van de United Socialist Party bezocht vorig weekend (22 tot 24 januari) de regio rond Pottuvil. We bezochten de dorpen waar onze partij een zekere basis heeft. Naast Pottuvil waren dit dorpen als Ullai, Sinnaulai en Komari. We zagen een enorme angst onder de dorpsbewoners in deze regio.

Alhoewel in de media en door de regeringen veel beweerd wordt dat er op een snelle wijze aan hulpverlening wordt gedaan in de getroffen gebieden, konden wij ter plaatse zien dat dit een leugen is. Die beweringen dienen enkel om de westerse wereld te plezieren.

Op het warme zand van Arugambay was er ooit een levendig stadje met vooral Tamilsprekende moslims. Vandaag blijft er niets over het stadje, behalve een aantal wegen en de betonnen vloeren van huizen. De regering beweert dat het een hulpkamp zou opgezet hebben, maar dat is absoluut niet waar. De overlevenden probeerden met hetgeen ze konden vinden een dak boven hun hoofd te bouwen.

De regering behandelt de slachtoffers van de tsunami als bedelaars die een wekelijks rantsoen van rijst, suiker,… krijgen. De beperkte som van 5.000 roepees voor de begrafenis van slachtoffers, is het enige geld dat rechtstreeks naar de getroffenen gaat. Om zout in de wonde te strooien, verwacht de regering van de getroffenen dan nog dat ze in een rij gaan aanschuiven om zich te registreren alvorens de beloofde geldsom wordt uitbetaald. In de verdeling van hulpmateriaal zoals tijdelijk onderdak (tenten) of huishoudproducten, zien we een enorm partijdige verdeling waarbij de heersende coalitie haar aanhangers sterk bevoordeelt.

De vloedgolven hebben veel zaken weggespoeld: huizen, boten, visnetten,… De regering heeft nu plots beseft dat er een wetgeving bestaat waarin bepaald wordt dat niemand dichter dan 100 meter van de zee mag wonen, en het wil deze regel nu ook effectief doorvoeren. Daarbij zullen vooral de arme vissers getroffen worden. Tegelijk zien we dat een aantal rijken en buitenlanders zonder problemen woningen kunnen optrekken die dichter bij de zee liggen.

De communalistische partij Janata Vimukthi Perumuna (JVP) probeert voordeel te halen uit de situatie en plaatst haar eigen agenda voorop. Zo werd in Pottuvil een discussie gestart over een stuk grond waar vooral moslims woonden, maar waar de JVP nu een Boeddistisch standbeeld heeft laten plaatsen.

Het lokale secretariaat van de USP in Pottuvil is min of meer omgevormd tot een crisiscentrum voor slachtoffers van de tsunami. Het is een verzamelplaats voor veel slachtoffers. We proberen met onze partij om zelf een hulpoperatie te organiseren om een aantal getroffenen voort te helpen. Zo verdeelden we essentiële goederen als cement, stenen, fietsen, huishoudmiddelen,… aan een aantal getroffen kameraden. Maar de nood is bijzonder groot, veel groter dan wat wij aankunnen.

We moeten wijzen op het fantastische werk van de kameraden in Pottuvil, waarbij alle leden tot het uiterste gaan. Dit maakt dat we bij de lokale bevolking een enorm respect genieten. Op een USP-meeting kwam zowat de volledige bevolking van het dorp luisteren en de meesten zeiden dat ze de USP steunen en lid willen worden omdat onze partij er onmiddellijk bij was toen er hulp nodig was.

Dit weekend brengt een USP-team een bezoek aan het zuiden van het land om ook daar hulpgoederen te bezorgen en de kameraden te bezoeken. We zullen ook een pamflet produceren in naam van ‘Tsunami Janahanda’ (“Stem van de tsunami-slachtoffers”) om de politiek van de regering te ontmaskeren en een socialistisch alternatief naar voor te brengen. In februari zullen we ook op massale schaal een postercampagne voeren.

Delen: Printen: