Interprofessioneel Akkoord: Als dit passeert, haalt het patronaat de buit binnen

Je moet het maar kunnen. Op 21 december 50.000 vakbondsmilitanten laten betogen en toch nog uit de onderhandelingen komen met een ontwerpakkoord dat voor arbeiders en bedienden enkel inleveringen bevat en voor het patronaat uitsluitend geschenken. Bovendien hebben de vakbondsonderhandelaars de regering 250 miljoen euro uit onze fiscale en parafiscale bijdragen laten grissen om de onderhandelingen te “smeren”. Geen wonder dat Pieter Timmermans van het VBO dit akkoord “historisch” noemt. Minister voor Werk (?) Freya Van den Bossche (SP.a) heeft het over een “fantastisch” akkoord.

Eric Byl

Loonnorm van 4,5%

Het VBO wijst erop dat de loonnorm van 4,5% de laagste ooit is! Het zou 60% van de loonhandicap ten aanzien van het buitenland, opgelopen tijdens de voorbije 2 jaar, tenietdoen.

Paul Soete, de extremistische topman van Agoria (de patroonsfederatie voor de metaalverwerkende en technologische industrie) doet zijn hoed af voor de patronale onderhandelaars. Toch vindt hij het akkoord te duur. Soete had liever een loonnorm gezien onder de 4% en iets meer flexibiliteit, maar zal het akkoord niet in vraag stellen.

Wat moeten we daarachter zoeken? Soete weet dat wanneer de patroons te hard victorie kraaien, de vakbondsbasis zich wel eens zou kunnen roeren. Zijn afkeur is dus tactisch, een verwittiging aan de vakbonden dat ze dit akkoord maar beter kunnen tekenen.

Van die 4,5% wordt al minstens 3,3% opgeslorpt door de gezondheidsindex, de koppeling van de lonen aan de levensduurte. Met de oude index (inclusief olie, sigaretten en alcohol) zou helemaal niets meer overblijven. Voorts zijn de baremieke verhogingen (0,5% per jaar, enkel voor bedienden) en de loondrift inbegrepen (de loondrift is de stijging van het gemiddelde loon – in 2003 met 0,5% – doordat laaggeschoolde jobs verdwijnen ten voordele van beter betaalde hoog opgeleide jobs). In het beste geval blijft dan niets meer over van de loonnorm.

Aangezien de productiviteit echter jaarlijks gemiddeld met 1 tot 1,5% toeneemt, betekent dit akkoord dat ons reële loon per éénheid product de komende twee jaar feitelijk met 2 à 3% zal dalen. “Historisch” voor de patroons, “fantastisch” voor de regering.

Flexibiliteit

Alsof dit nog niet genoeg was, werd de wet van 1971 die het aantal overuren op jaarbasis beperkt tot 65 aangepast naar 130! Hierdoor zijn we nog nauwelijks 20 uur per jaar verwijderd van de 40-urenweek. De vakbonden blijven nog wel een zekere controle behouden. De regering past 80 miljoen euro bij om overuren te subsidiëren en 120 miljoen euro om de fiscale lasten op ploegen- en nachtarbeid te reduceren. 40 miljoen euro is voorzien om de sociale zekerheidsbijdragen op lage lonen te verlagen en het nettoloon op te trekken. De rest van het geld gaat naar een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor mindervaliden (5 miljoen euro) en het fonds voor sluitingen (7 miljoen euro). De eindeloopbaanproblematiek en de herfinanciering van de geplunderde sociale zekerheid worden vooruit geschoven tot de beruchte conferentie daarover in maart.

Het akkoord verwerpen

Wat de vakbondsleidingen ook mogen beweren: dit akkoord is het slechtste in jaren. De bewering dat deze loonnorm het hoogst haalbare was, is ronduit fout. Net zoals de stelling dat de vakbondsonderhandelaars erin geslaagd zouden zijn de sociale achteruitgang te vermijden. Met 50.000 betogers achter de rug en een basis die duidelijk wachtte op een ordewoord had er véél meer in gezeten. Zwakheid zet aan tot agressie. Nauwelijks was het akkoord getekend of de stakers van AGC automotive werden in commandostijl van het pikket verdreven. Een vakbondsleiding die naam waardig had van de regeling van dit conflict een voorwaarde gemaakt om haar handtekening onder een akkoord te plaatsen.

Slechts één ordewoord is mogelijk: dit akkoord moet worden weggestemd. De vakbondsleiding zal dit akkoord aan een zorgvuldig geselecteerd publiek voorleggen. Strijdbare gewesten en centrales zullen verzopen worden door de blokstemmen van secretarissen die niet eens de moeite nemen om hun basis te raadplegen. Laat je niet vangen aan de fabel dat we in de sectoren zullen afdwingen wat we nationaal niet vermochten.

Wie de volledige tekst van het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord wil nalezen, kan dit hier als pdf-file downloaden

Delen: Printen: