Brazilië: protest tegen verdrijving Kaiowa indianen

Straks begint in Porto Alegre (Brazilië) het Wereld Sociaal Forum. Een aantal leden van LSP zijn momenteel reeds in Brazilië om er deel te nemen aan de internationale interventie van het CWI op het WSF. In onze delegatie bevinden zich vooral kameraden uit Brazilië zelf, maar ook een reeks internationale bezoekers. Onder hen bevindt zich ook ons Ierse parlementslid Joe Higgins die eerder naar Brazilië trok voor een reeks discussies. Hij lanceerde er een solidariteitscampagne voor 400 Kaiowa indianen die van hun land verdreven worden door de regering.

Hieronder publiceren we een standpunt dat zal verspreid worden op het Wereld Sociaal Forum om de kwestie van de Kaiowa indianen in Cerro Marangatu naar voor te brengen. Toen Joe Higgins in Brazilië aankwam en deze groep landloze indianen bezocht, nam hij onmiddellijk contact op met het Ierse ministerie van buitenlandse zaken en de Braziliaanse ambassade in Dublin om de druk op de regering in Brazilië te versterken. Dit heeft blijkbaar een effect op de regering-Lula. Vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten in Mato Grosso do Sul informeerden ons dat regeringsverantwoordelijken hen contacteerden voor meer informatie over deze kwestie.

Kaiowa indianen in Cerro Marangatu, Mato Grosso do Sul, Brazilië, met verdrijving bedreigd

We roepen activisten in Brazilië en elders op om campagne te voeren rond volgende eisen:

> Een einde van de bedreiging met verdrijving

> De regering-Lula moet onmiddellijk het ratificatie verdrag (Decreto de Homologação) ondertekenen

> Grond voor alle landloze boeren

90 families met zo’n 400 Kaiowa indianen worden bedreigd met een brutale verdrijving van hun traditionele grond in Cerro Marangatu, Mao Grosso do Sul, Brazilië.

In 1988 hielden deze Kaiowa families een gebied van zo’n 26 hectare bezet op hun traditionele grond. In 1999 stuurde de Federale regering van Brazilië een onderzoeksgroep geleid door een antropoloog om onderzoek te voeren. Die groep verklaarde dat de grond in kwestie toebehoort aan de Kaiowa.

In 2004 besliste de minister van justitie dat het land zou omheind worden. Volgens de Braziliaanse wetgeving moet de president een akte van overdracht van grond tekenen (een "Decreto de Homologação"). Dit is nog niet gebeurd. aangezien de oorspronkelijke 26 hectare onvoldoende waren om 90 families te onderhouden, waren de indianen verplicht andere stukken grond in te palmen.

Nu besliste een federale rechter in São Paulo echter dat de families hun grond moeten verlaten en de politie kan ingezet worden om hen fysiek te verwijderen. Dit zou de graangewassen kunnen vernietigen. De Kaiowa zijn de wanhoop nabij. Ze hebben te lang gewacht terwijl hun grond werd gekoloniseerd. Nu kunnen ze nergens naar toe. Heel wat jongeren zien geen toekomst en het aantal zelfmoorden is sterk gestegen. De families in Cerro Marangatu hebben beslist om te protesteren tegen hun uitwijzing. Ze zullen op hun grond blijven en hun graangewassen verdedigen.

Vorige week bezocht Joe Higgins, parlementslid in Ierland voor de Socialist Party, Cerro Marangatu waar hij sprak op een bijeenkomst van de Kaiowa gemeenschap. Hij stuurde ook een protestbrief naar president Lula en eiste dat de Ierse regering en de Braziliaanse ambassadeur in Dublin de zaak van de Kaiowa zouden opnemen. Als gevolg hiervan nam de Braziliaanse minister van buitenlandse zaken reeds contact op met de secretaris van mensenrechten die toegevoegd is aan de president. Joe Higgins had ook een vergadering met de vice-goeverneur (de waarnemend goeverneur) van Mato Grosso do Sul, de heer Egon Krakheche, een lid van de Partido dos Trabalhadores, aan wie hij de eisen van de indianen overmaakte. De strijd in Cerro Marangatu is slechts één van de honderden strijdbewegingen voor grond in Brazilië, zowel van Indianen als niet-Indianen. Een overwinning zou ook andere bewegingen vooruit helpen.

We roepen dan ook op om de druk op de Braziliaanse regering te versterken door protestbrieven te sturen waarin de verdrijving van de Kaiowa indianen uit Cerro Marangatu wordt veroordeeld en de president wordt gevraagd om onmiddelijk de "Decreto de Homologação" te ondertekenen en het land te verdelen aan de landloze boeren.

Stuur protestberichten naar president Lula:

Senhor Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da Republica

Praça dos Três Poderes,Palácio do Planalto

70150-900 Brasília/DF

Fax: 00 55 61 411 2222

Of contacteer hem via de officiële website van de president

Delen: Printen: