Home / Op de werkvloer / Sociale verkiezingen 2012 / Sociale verkiezingen: versterk de betrokkenheid bij de vakbondswerking!

Sociale verkiezingen: versterk de betrokkenheid bij de vakbondswerking!

Om de vier jaar worden sociale verkiezingen georganiseerd. Daarbij worden vertegenwoordigers van de werknemers in de Ondernemingsraad (OR) en/of het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen. Het is een ideale gelegenheid om de betrokkenheid bij de vakbondswerking te versterken.

Wij willen eerst en vooral werkenden en zeker jonge werkenden oproepen om actief deel te nemen aan de sociale verkiezingen. Dat kan door je kandidaat te stellen of door mee een actieve rol te spelen in de campagne. Het argument dat velen slechts kandidaat zijn om van de ontslagbescherming te genieten, klopt niet. De afgelopen maanden zagen we opnieuw tal van voorbeelden waar strijdbare delegees aan de deur werden gezet.

Daarnaast roepen we op om de campagne zoveel mogelijk over de inhoud te laten gaan. Er is natuurlijk een invloed van wat we bij de politieke verkiezingen kennen met een nadruk op ‘personaliteiten’ waarbij iedere inhoudelijke argumentatie achterwege wordt gelaten. Strijdbare militanten kunnen van de verkiezingscampagne gebruik maken om een degelijke analyse te brengen van hoe het bedrijf functioneert, wat regering en patronaat voor ons in petto hebben en hoe we daarop kunnen reageren.

Een actieve en inhoudelijke campagne kan mogelijk de tendens van de dalende opkomst bij de vorige sociale verkiezingen keren. In 2008 nam de opkomst voor het CPBW af van 76,5% naar 72,3%, voor de OR van 75% naar 71%, met zeker onder jongeren een opvallende achteruitgang. Het globale resultaat in 2008 week nauwelijks af van dat in 2004 met voor de OR 52,9% voor het ACV, 35,7% voor het ABVV en 9,9% voor het ACLVB.

Het is niet mogelijk een globale stemoproep te doen bij de sociale verkiezingen. In de verschillende vakbonden zitten er strijdbare delegees en militanten. Wij roepen op om voor delegees en militanten te stemmen die het beste de belangen van het personeel verdedigen. Door de positie van strijdbare militanten te versterken en dit los van de vakbond waar ze deel van uitmaken, is het mogelijk om de arbeidersbeweging in het algemeen te versterken.

Leave a Reply