Home / Op de werkvloer / Betoging 2 december 2011 / Stakingsdag. Jan Vlegels in De Tijd

Stakingsdag. Jan Vlegels in De Tijd

De krant ‘De Tijd’ laat op pagina 2 drie Antwerpse stakers aan het woord. Eén van hen is Jan Vlegels, tevens LSP-militant. Hieronder kan je het stukje lezen dat in ‘De Tijd’ verscheen.


JAN VLEGELS (27), Universiteit Antwerpen

‘Ik begon vier jaar geleden aan de Universiteit Antwerpen als doctoraalstudent. Nu geef ik les informatica, met een contract van bepaalde duur tot oktober volgend jaar. Ik koos voor de openbare sector omdat je er belangrijke pensioenrechten kan opbouwen. Maar de voorbije jaren zag je aan de universiteiten heel wat vaste, statutaire jobs vervangen worden door contractuele jobs. Personeel dat met pensioen gaat, wordt niet altijd vervangen. Terwijl het aantal studenten de voorbije jaren steeg, bleef het lesgevend personeel min of meer stabiel. De federale regering wil nu de gevolgen van de crisis vooral afwentelen op de werkende mens. Als je ziet dat bijvoorbeeld de grootste bedrijven amper vennootschapsbelastingen betalen… Jarenlang is de mensen beloofd dat hun loopbaaneinde aangenamer zou worden, zodat het mogelijk wordt om langer te werken. In de praktijk worden die instrumenten, zoals loopbaanonderbreking en tijdskrediet, nu verder ingeperkt.’

Leave a Reply