GELIJKHEID VOOR VROUWEN?

In de jaren ‘70 en ‘80 streden feministen tegen de ongelijkheid in loon, in werkomstandigheden enz…. Zij vonden dat persoonlijke problemen, zoals huiselijk geweld, politiek en collectief opgelost moesten worden. Dit haalden ze aan met de slogan “het persoonlijke is politiek”, omdat deze problemen een maatschappelijke basis hebben.

Laura Gilles

Nu, in de “moderne tijden” worden vrouwen steeds vaker geconfronteerd met de dubbele dagtaak. Wat de vrouw aan de haard vroeger deed, moet de werkende vrouw vandaag nog steeds grotendeels doen: koken, boodschappen doen, voor de kinderen zorgen, enz…. Daarnaast kunnen we niet echt opscheppen over kinderopvang. Vrouwen kiezen hierdoor ook minder snel voor een veeleisende of hoge functie, het geeft hen minder tijd om met het gezin of de kinderen bezig te zijn.

Een ander aspect dat we kunnen aanhalen is dat vrouwen nog steeds niet hetzelfde verdienen als een man voor hetzelfde werk. Vrouwen werken, door de dubbele dagtaak vaker deeltijds (39% van de vrouwen werkt deeltijds) en in meer onzekere en flexibele jobs dan mannen. Het is dus niet juist te stellen dat als je goed studeert je automatisch financieel onafhankelijk wordt. Volgens studies is de beste manier voor vrouwen om aan armoede of lage levensstandaard te ontsnappen nog steeds het vinden van een partner. Om nog maar niet te spreken van het buitenland. Twee derden van de arme wereldbevolking zijn vrouwen. Zij doen twee derden van al het werk in de wereld – in de fabrieken en de kantoren, de scholen en de ziekenhuizen, winkels, banken en hotels, in transport en op het land. Toch krijgen ze slechts één tiende van het wereldinkomen. Vrouwen en hun kinderen vormen de overweldigende meerderheid van het aantal vluchtelingen op de wereld, meestal wegvluchtend van oorlogen en burgeroorlogen.

Wereldwijd worden meer dan 50 miljoen vrouwen “verhandeld” als goederen door bendes mensenhandelaars, die de kwetsbaarheid van vrouwen, die proberen te ontsnappen aan de crisis, misbruiken. Dit is waarom we aan iedereen, die zich door deze thema’s aangesproken voelt, vragen om mee naar de Jongerenmars voor werk te gaan.

Delen: Printen: