Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre

Meer dan 100.000 arbeiders en jongeren uit heel de wereld zullen tussen 26 en 31 januari deelnemen aan het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre in Brazilië. Het CWI zal deelnemen met een delegatie uit Brazilië en andere landen, zo nemen ook een aantal leden van LSP deel aan het WSF en zullen we geregeld verslag uitbrengen vanuit Brazilië.

Tony Saunois

De meeste aanwezigen zullen uit Latijns-Amerika komen. Zij zullen deelnemen aan het WSF om er te zoeken naar een duidelijk alternatief op de horror en de miserie die het huidige wereldkapitalisme domineren. Bij de catastrofe naar aanleiding van de Aziatische tsunami werd aangetoond welke anarchie, corruptie en cynisme wordt voortgebracht door de heersende klassen en de belangrijkste imperialistische mogendheden. Deze ramp heeft de klassentegenstellingen duidelijk gemaakt alsook de nooit geziene kloof tussen rijk en arm.

De heersende klassen op alle continenten bereiden nu een ‘economische tsunami’ voor die een verdere aanval zal vormen op de levensstandaard en de sociale condities waarin de arbeiders en de armen zich bevinden. Bovendien zullen we meer en meer de gevolgen zien van de afbraak van het milieu en de globale opwarming, gevolgen van een chaotisch kapitalistisch systeem.

Het WSF komt samen na een bijzonder bloedig en gewelddadig jaar met een verdieping van de crisis in Irak en andere conflicten.

Klassenstrijd

De arbeiders, boeren en jongeren in Latijns-Amerika zijn de voorbije periode in opstand gekomen tegen het neo-liberalisme en het kapitalisme. De voorbije jaren werd de klassenstrijd op het continent scherper dan in de meeste andere continenten. In heel wat landen zijn de oude traditionele rechtse kapitalistische partijen van de macht verdreven.

In Uruguay kwam het ‘linkse’ Frente Amplio voor het eerst aan de macht. Twee jaar geleden werd Lula in Brazilië president als kandidaat van de PT (Arbeiderspartij). Deze en andere verkiezingsoverwinningen hebben de hoop en de verwachtingen van de massa’s versterkt aangezien ze de linkse kandidaten zagen als een mogelijkheid om de samenleving te veranderen.

De lessen van deze nieuwe ‘radicale’ regeringen zijn echter duidelijk. Ze zijn allen binnen de grenzen van het huidige kapitalistische systeem gebleven en hebben een neo-liberaal beleid gevoerd dat ingaat tegen de arbeidersklasse.

Deze regeringen hebben met hun beleid nieuwe massastrijd uitgelokt. De Peruviaanse president Toledo (wiens steun volgens opiniepeilingen gedaald is tot onder de 6%) gaf toe: "Er is een scheiding tussen het advies dat we krijgen van Wall Street en de realiteit van de hoofdstraat hier, de straten van Quito, Caracas of Lima. We krijgen applaus vna Wall Street, maar zien protest op de belangrijkste straten in het binnenland."

Tegenhervormingen

De ervaring van de regering-Lula in Brazilië vormt een antwoord op diegenen in de leiding van het WSF en anderen die denken dat het mogelijk is om het kapitalisme te hervormen en een meer humane samenleving op te bouwen.

De regering-Lula heeft toegegeven op alle eisen van het imeprialisme en haar financiële instellingen zoals het IMF en de Wereldbank. In plaats van een reformistische regering, is het een regering van tegenhervormingen geworden. Het pensioenprogramma, de hervormingen van de vakbonden en de arbeidsomstandigheden, van het hoger onderwijs, de privatisering van de federale banken en andere maatregelen vormen een enorme aanval op de arbeiders en armen.

In een aantal grote steden werd de PT afgestraft voor haar anti-arbeidersbeleid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2004. In Rio de Janeiro haalde de PT nog 80% van de stemmen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2002. In 2004 haalde de PT nog 6% – het laagste aantal stemmen ooit voor de PT in de stad. In Sao Paulo werd Marta Suplicy, de PT-kandidaat, verslagen door José Serras die in 2002 nog de tegenstander van Lula was bij de presidentsverkiezingen.

Een alternatief opbouwen

De ontwikkelingen in Brazilië tonen aan wat de gevolgen zijn indien binnen het kapitalistisch systeem gebleven wordt, maar er wordt ook aangetoond wat nodig is om een alternatief op het kapitalisme uit te bouwen. Eén van de meest positieve ontwikkelingen in Brazilië sinds het vorige WSF in Porto Alegre twee jaar geleden, is de ontwikkeling van een nieuwe socialistische partij, de PSOL, een partij die gevormd werd als protest tegen de rechtse politiek van de regering en de uitsluiting van een aantal PT-verkozenen die ingingen tegen het neo-liberaal beleid.

De PSOL komt op voor een socialistisch alternatief en is democratisch georganiseerd waarbij alle politieke groepen zich kunnen organiseren om op te komen voor hun opvattingen. Deze formatie is een positief antwoord tegenover die WSF-leiders die opkomen tegen de vorming van een politieke partij.

De corrupte ondemocratische partijen hebben de arbeiders niets aan te bieden. Een democratisch georganiseerde partij die opkomt voor socialisme en de belangen van de armen en onderdrukten verdedigt, is echter een essentieel wapen voor de arbeidersklasse om in te gaan tegen het huidig systeem.

Steun

Volgens de peilingen krijgt de PSOL al zo’n 3 à 5% steun voor de komende presidentsverkiezingen. Dat is veel voor een bijzonder nieuwe partij. Er is echter binnen de PSOL een belangrijk debat over de nadruk die moet gelegd worden op verkiezingen.

Het CWI is voorstander van een verkiezingsdeelname van de nieuwe partij, maar het zal niet mogelijk zijn om louter en alleen op die basis een partij uit te bouwen. De PSOL moet ook actief tussenkomen in massastrijd en daar haar steun opbouwen. De strijd voor een nieuwe partij en tegen het kapitalisme, zal niet gewonnen worden door het louter uitbouwen van een partij als electorale kracht.

Het WSF komt samen op een belangrijk ogenblik van de strijd tegen het kapitalisme en het imperialisme. Het CWI zal deelnemen aan de discussies en daar opkomen voor de opbouw van een socialistisch alternatief op internationaal vlak.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist