19 november: betoging hogescholen

Strijd nodig voor degelijk onderwijs

Al onze verworvenheden op het vlak van onderwijs – zoals sociale restaurants, goedkope koten, studentendemocratie (er is zelfs een tijd geweest dat de studenten mee bepaalden wat er in hun cursussen stond!) – zijn afkomstig uit de periode van eind jaren ‘60.

Simon Van Haeren

Toen, in mei ’68, de studenten van de faculteit Nanterre in Parijs de universiteit volledig platlegden omdat ze niet wensten opgeleid te worden tot “kaders van het kapitalisme” reageerde de rector met politiegeweld. Het hek was van de dam. De klassenstrijd laaide op in heel de maatschappij. Het resultaat was een fenomenale nationale staking waaraan 10 miljoen arbeiders deelnamen. De weg was vrij voor een socialistische revolutie, maar de stalinisten en sociaal-democraten pleegden een schandalig verraad zodat de burgerij het initiatief weer in handen kon nemen.

Als er één les is uit deze periode die we nooit mogen vergeten, is het wel dat we – om ons recht op onderwijs te vrijwaren voor iedereen – alleen op onze eigen krachten mogen rekenen.

Op sommige plaatsen bleven linkse studenten tot diep in de jaren ’70 hun rechten succesvol verdedigen. Maar sinds het verlies in ’68, sinds het laten voorbijgaan van de kans om het kapitalisme definitief af te schaffen, is de politiek naar rechts opgeschoven en begon het tij te keren in het voordeel van de burgerij. Ter illustratie: de SP.a, die lange tijd werd gezien als een strijdbare partij, ontdeed zich na de Val van de Muur (‘89/’92) in snel tempo van haar arbeidersbasis. Vandaag vecht ze zij aan zij met de VLD… voor de belangen van de werkgevers! Hoe staan we er dan nu voor?

De doelstelling om de publieke sector zo volledig mogelijk te privatiseren werd door de Europese Unie al jaren geleden omschreven in de zogenaamde GATS-akkoorden (General Agreement on Trade in Services). Dat de regering effectief bezig is met het uitvoeren van haar voornemens wordt bewezen door de privatisering van de NMBS, De Post, Belgacom,…

Evengoed is onderwijs voor de EU een handelswaar. Financiering door de overheid moet daarom voortaan beperkt blijven want dat is, aldus de EU,… “concurrentievervalsing”! Het beruchte Bologna-akkoord voegt daaraan toe dat, om deze onderneming te laten slagen, “onderwijs meer marktgericht moet worden”. Dank u voor die inlichting. Toch zal Marleen Vanderpoorten nog wel hier en daar komen zeggen dat het allemaal niet waar is, dat we “ons niet ongerust hoeven te maken”.

Nederland was één van de eerste landen om zijn plannen te openbaren. Er werd een wetswijziging doorgevoerd om inschrijvingsgelden tot 7000 euro mogelijk te maken. In België bestaat er een voorstel om de inschrijvingsgelden aan de hogescholen te verdubbelen: die maatregel werd tot nu toe opgehouden omdat het wettelijk nog verboden is!

Ondertussen kampt het onderwijs in het algemeen voortdurend met tekorten. In de hogescholen is al meer dan de helft van de leraren oververmoeid door een chronisch gebrek aan werkingsmiddelen en zullen ze daarom op 19 november actievoeren in Brussel. De RUG, VUB, ULB en KUL hebben hun resto’s geprivatiseerd en/of de maaltijdprijzen verhoogd. De huurprijs voor koten aan de VUB is opgeslagen, de sportinfrastructuur verkocht,…

Om opnieuw weerstand te kunnen bieden aan de aanvallen van de regering is een krachtsverhouding nodig tussen studenten en autoriteiten. Sluit aan bij Internationaal Verzet, bij Actief Linkse Studenten of Etudiants de Gauche Actifs!


Betoging tegen onderwijsbesparingen: woensdag 19 november om 14u aan Brussel-Noord

Delen: Printen: