ACG Automotive (Splintex): agressieve patroon wil voorbeeld stellen. De strijd hiertegen is ook onze strijd!

Op maandag 17 januari was er aan het stakingspikket van Splintex in Fleurus, nabij Charleroi, een grote bijeenkomst met militanten uit heel het land. De uitdaging waar de stakers voor staan is dan ook enorm. Na 48 stakingsdagen, werd gedreigd met het inzetten van deurwaarders en politie om de staking te breken. De directie lijkt vastbesloten om de confrontatie op een harde wijze aan te gaan. Het verzet tegen deze patronale agressie is ook ons verzet, deze strijd is ook onze strijd!

De directie van AGC Automotive is duidelijk uit op een harde confrontatie. Dit werd reeds duidelijk toen aangekondigd werd dat 284 werknemers zouden ontslagen worden. Bij alle ‘onderhandelingen’ houdt de directie voet bij stuk en de directie trok zelfs naar de rechtbank met een eenzijdig verzoekschrift om dwangsommen op te leggen tegen de stakers. Die houden vol en voeren strijd om alle jobs te behouden.

Maandagochtend verzamelden enkele honderden militanten aan het pikket. Er kwam een deurwaarder langs die terug naar huis moest, maar de arbeiders vrezen terecht dat er een tussenkomst zal zijn van de politie om de staking te breken. De sterke mobilisatie voor de stakers betekent een hart onder de riem van de arbeiders. Er waren delegaties uit heel het land, de Algemene Centrale had immers gemobiliseerd. Zo waren er sterke delegaties uit West-Vlaanderen en uit de provincie Antwerpen. Ook van elders kwam er steun, zo werd aangekondigd dat er vanuit de metaalsector regionaal zou gemobiliseerd worden naar het pikket van deze ochtend (dinsdag). Eerder namen ook militanten uit andere bedrijven reeds deel aan het stakingspikket.

Deze mobilisatie moet aangegrepen worden om de brede steunbeweging te organiseren en om dit verzet te kapitaliseren in de strijd. De beweging van Splintex is immers een strijd van ons allemaal tegen een agressief patronaat dat wil afdanken en gebruik maakt van dwangsommen. Ook was er vorige vrijdag een ‘overleg’ bij het Ministerie van Tewerkstelling en arbeid, maar daar werd enkel duidelijk gemaakt dat de directie geen enkele toegeving wil doen. Door de opstelling van de directie wordt dit een symbooldossier die veel verder gaat dan enkel het bedrijf Splintex op zich.

De discussie over het uitbreiden van de strijd is essentieel, zo is er nood aan een regionale actie bijvoorbeeld in de vorm van een regionale algemene staking. Hiermee kan de woede tegenover de dwangsommen en de bredere solidariteit gekapitaliseerd worden. Aan het stakingspikket was er een bijzonder strijdbare sfeer en een vastberaden houding van de arbeiders van Splintex om deze strijd te voeren. Het is duidelijk dat de arbeiders zich niet laten afschrikken door de agressieve houding van de directie. Deze vastberaden stellingname is een positief element waarvan gebruik moet gemaakt worden.

Alleszins is er woensdagavond een solidariteitsfeest georganiseerd door een steuncomité uit Charleroi waarin ook syndicale militanten uit de regio betrokken zijn. We roepen alvast op om deel te nemen aan de stakingspikketten en het solidariteitsfeest om op deze manier de strijd verder te verbreden. Het feest vindt woensdag plaats om 19u (A54, afrit Gilly/Lodelinsart, Chaussée de Châtelet richting Lodelinsart, tweede straat rechts). Het stakingspikket is bereikbaar via de E42 (afrit 15 Fleurus) richting Charleroi-Gilly tot aan rondpunt vlakbij de industriezone van Fleurus. Daar neem je de eerste straat links.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist