Vlaamse regering bekommerd om de veiligheid van autobestuurders, fietsers, voetgangers en schoolkinderen?

Ambtenaren van het Vlaamse Gewest afdeling Wegen en infrastructuur en syndicale afgevaardigden van het ACOD van andere sectoren uit de openbare dienst hebben vrijdag 15 januari een symbolische actie gevoerd op de Brugse Markt.

Eddy Van Acker, ACOD Militant

Bedoeling was om de beslissing van de Vlaamse regering om een algemene lineaire wervingsstop (= niemand meer aan te werven ) door te voeren aan te kaarten. Deze wervingsstop heeft tot gevolg dat diensten onderbezet zijn of worden. In tegenstelling tot de schreeuwerige verklaringen van de Vlaamse regering blijkt deze regering weinig bekommerd om de veiligheid van autobestuurders, fietsers, voetgangers en schoolkinderen. Ambtenaren van de ‘Dienst Wegen en Infrastructuur’ benadrukken dat deze onderbezetting leidt tot onveilige wegen, fietspaden en voetpaden. Hun taken zoals dagelijks onderhoud en kleine herstellingen aan de wegen, het afleiden van de verkeersstroom bij ongevallen of wegenwerken, bijstand aan de politie en het preventief strooien bij ijzelvorming komen in het gedrang. Nu al moeten ze werken met een tekort van 83 (*) personeelsleden. Onder andere het gevolg van vorige wervingsstoppen van de Vlaamse overheid en personeelsleden die niet vervangen worden bij tijdskrediet, pensionering.

Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) zegt dat hij “het probleem erkent en dat er prioriteiten gelegd moeten worden“. Vrij vertaald wil dat zeggen dat er een verdere uitbesteding ( = privatisering ) van de taken van de wegendiensten zal gebeuren. De directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer, Johan Vanderheyden, durft dan nog in een dagblad stellen: "In principe kunnen we haast alle taken aan derden overlaten, maar het is altijd beter dingen zelf in handen te houden, al is het maar om expertise in huis te hebben.” Een klein kind weet dat bij een wervingsstop, verdere uitbesteding en niet vervangen van personeel je de taken en expertise niet in huis kan houden. De directeur-generaal dus niet.

Het is noodzakelijk dat de vakorganisaties het niet enkel houden bij symbolische acties maar dat er een gezamenlijke actieprogramma opgesteld met oa. volgende punten : einde aan de wervingsstop, vervanging van personeelsleden die op pensioen gaan of gebruik maken van tijdskrediet, geen privatisering en/of uitbesteding van taken, volledige kaderopvulling,…

(*) Berekening van de Vlaamse overheid stelt dat er 597 personeelsleden nodig zijn. Eind 2004 waren er slechts 514 effectieven in dienst. Dat wil zeggen: een tekort van 83 personeelsleden, hetgeen overeenkomt met een onderbezetting van 14%.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist